Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 359 от 18.10.2012 г.

Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинският съвет реши:
1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното вземане, което държавата има спрямо Алдин Александров Ангелов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)