Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 361 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т.12 и чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и на чл.197, ал.1 и ал.2 от ЗПУО, Общински съвет Русе реши:

Приема Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2020-2022).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)