Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 362 от 15.11.2012 г.

Прието с Протокол № 17/15.11.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 ЗМСМА; чл.125, ал.2, ал. 3 ТЗ; чл.10, ал.2, ал.3 от Дружествен договор на „Истър-инженеринг” ООД, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за прекратяване членството на Община Русе като съдружник в „Истър-инженеринг” ООД гр.Русе в 6 – месечен срок, считано от датата на получаване на предизвестието от управителя на дружеството.
2. Упълномощава кмета на Община Русе да отправи предизвестие до „Истър-инженеринг” ООД гр.Русе, с коетo:
2.1. Да уведоми управителя на дружеството, че Община Русе прекратява членството си като съдружник в „Истър-инженеринг” ООД гр.Русе в 6 – месечен срок, считано от датата на получаване на предизвестието;
2.2. Да изиска от управителя на „Истър-инженеринг” ООД гр.Русе:
– да уведоми другия съдружник за решението на Община Русе по т.2.1. и
– да предприеме съответните законови действия за определяне и изплащане на дружествения дял на Община Русе, определен въз основа на счетоводен баланс на дружеството към края на месеца, в който е настъпило прекратяването на членството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)