Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 367

РЕШЕНИЕ № 367
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.35, ал.1, т.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. Отлага приемане на решение за прекратяване на съсобственост между Община Русе и „РУСЕПРОЕКТ – 95” ООД в ликвидация.