Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 368

РЕШЕНИЕ № 368
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 ал.2 от ЗОС и във връзка с § 37, ал.4 от ПЗР на ЗИДЗОС, Общински съвет-Русе реши:

1. Отлага приемане на решение за приемане на Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост.