Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 37 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 37
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Определя проф. Васил Пенчев за представител на Общински съвет – Русе в Общото събрание на НСОРБ.
2. Определя Пламен Стоилов за делегат и проф. Васил Пенчев за зам.-делегат в Общото събрание на АДО „Дунав”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)