Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 371 Прието с Протокол № 17/15.11.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.71 и чл.72 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, и във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши:
Приема Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, стопанисвани от ОП “Спортни имоти”, за отдаване под наем по Закона за физическото възпитание и спорта, както следва:
1. Зала по джудо намираща се в СК ”Дунав” с идентификатор 63427.7.754.14.2 с площ 395.00кв.м. – АОС 6711/22.06.2012г.
2. Зала по бокс намираща се в СК ”Дунав” с идентификатор 63427.7.754.19.2 с площ 355.00кв.м. – АОС 6711/22.06.2012г.
3. Тенис кортове намиращи се в Парк на младежта с идентификатор 63427.1.59 с площ 10237.00кв.м. – АОС 1005/21.11.1996г.
4. Обект с идентификатор 63427.7.754.10.3 намиращ се в СК ”Дунав” ет.1 с площ 30.00кв.м. като треньорска стая – АОС 6711/22.06.2012г.
5. Обект с идентификатор 63427.7.754.10.5 намиращ се в СК ”Дунав” ет.1 с площ 15.00кв.м. като треньорска стая – АОС 6711/22.06.2012г.
6. Обект с идентификатор 63427.7.754.10.7 намиращ се в СК ”Дунав” ет.1 с площ 15.00кв.м. като треньорска стая – АОС 6711/22.06.2012г.
7. Обект с идентификатор 63427.7.754.10.9 намиращ се в СК ”Дунав” ет.1 с площ 15.00кв.м. като треньорска стая – АОС 6711/22.06.2012г.
8. Обект с идентификатор 63427.7.754.10.10 намиращ се в СК ”Дунав” ет.2 с площ 15.00кв.м. като треньорска стая – АОС 6711/22.06.2012г.
9. Обект с идентификатор 63427.7.754.10.11 намиращ се в СК ”Дунав” ет.2 с площ 15.00кв.м. като треньорска стая – АОС 6711/22.06.2012г.
10. Обект с идентификатор 63427.7.754.10.14 намиращ се в СК ”Дунав” ет.2 с площ 15.00кв.м. като треньорска стая – АОС 6711/22.06.2012г.
11. Обект с идентификатор 63427.7.754.10.15 намиращ се в СК ”Дунав” ет.2 с площ 15.00кв.м. като треньорска стая – АОС 6711/22.06.2012г.
12. Обект с идентификатор 63427.7.754.10.16 намиращ се в СК ”Дунав” ет.2 с площ 15.00кв.м. като треньорска стая – АОС 6711/22.06.2012г.
13. Обект с идентификатор 63427.7.754.10.17 намиращ се в СК ”Дунав” ет.2 с площ 15.00кв.м. като треньорска стая – АОС 6711/22.06.2012г.
14. Обект с идентификатор 63427.7.754.10.18 намиращ се в СК ”Дунав” ет.2 с площ 15.00кв.м. като треньорска стая – АОС 6711/22.06.2012г
15. Обект с идентификатор 63427.7.754.10.19 намиращ се в СК ”Дунав” ет.2 с площ 15.00кв.м. като треньорска стая – АОС 6711/22.06.2012г
Кметът на Община Русе да извърши последващите, съгласно закона действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)