Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 372 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.1, т.1 от Наредба № 17 за символиката на Община Русе, Общинският съвет – Русе реши:

            Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Русе“ Красимира Рачева Рикевска – Стоянова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)