Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 373 Прието с Протокол № 14/20.10.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Приема Декларация срещу изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип на територията на Община Русе, както следва:
ДЕКЛАРАЦИЯ
Ние, общинските съветници, категорично се противопоставяме срещу изграждане на бежански центрове за настаняване на нелегални имигранти в общежития от отворен и/или затворен тип на територията на община Русе. Считаме, че подобни действия следва да бъдат съобразени с обществената нагласа и желания на гражданите в тази насока.
Поради това настояваме:
1. Да не се допуска разкриване на бежански центрове за настаняване на нелегални имигранти в общежития от отворен и/или затворен тип на територията на Община Русе.
2. Да се предприемат всички позволени от закона действия, за да не се допусне изграждане от страна на централната държавна власт на подобни общежития на територията на Община Русе.
3. Да се заяви категорично, че за решаването на въпроси, касаещи местната сигурност и здравето на русенци, винаги приоритет са имали гражданите. Никой няма право да вкарва в дневния ред на обществото въпроси, които изискват силно обществено обсъждане или дори провеждането на местен референдум.
Декларираме готовността Община Русе да работи в насока за адекватно и отговорно решаване на проблема в полза на гражданите на община Русе.
В дните, когато българите имат най-голяма нужда да бъдат обединени, настояваме за категорични действия от страна на правоохранителните органи с цел запазване на спокойствието на гражданите. Предвид географското разположение на нашия град в пограничен район, считаме че с оглед запазване на добросъседските отношения с Румъния не е целесъобразна концентрацията на множество лица, чиято основна цел е незаконно пресичане на държавната граница в посока Западна Европа.
Общински съвет – Русе категорично се обявява против изграждането на бежански центрове от открит и/или закрит тип, както и против трайното настаняване на чужди граждани в местната общност и ще води непримирима борба, използвайки всички възможни и позволени от закона действия срещу тяхното разполагане на територията на община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)