Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 373 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 4, т.3 от Наредбата за осигурителния стаж, Общински съвет – Русе реши:

Даване съгласие по постъпило заявление с вх. № 94 Т-3910-1#1/13.10.2020 г. от Теменужка Георгиева Петрова за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от Кодекса за социално осигуряване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)