Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 373 Прието с Протокол № 17/15.11.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министерството на транспорта и съобщенията и Протокол № 6/25.09.2012 г. на комисията по чл.8, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. на МТС, Общинският съвет реши:
1.Утвърждава следния маршрут на 11-та автобусна линия:
Дунав мост, Захар Био, бул. Тутракан, ул. Доростол, бул. Цар Освободител, бул. Скобелев, ул. Борисова, Централна жп гара, бул. Мидия Енос, п.в. Охлюва, бул. България, бул. Гоце Делчев, ул. Тинтява, ул. Мальовица, обръщалото при Помощно училище, ул. „Генерал Кутузов, бул. Гоце Делчев, бул. България, п.в. Охлюва, бул. Мидия Енос, Централна жп гара, ул. Борисова, бул. Скобелев, бул. Цар Освободител, ул. Плиска, бул. Тутракан, Захар Био, Дунав мост
2.Утвърждава приложените зимни и летни, делнични и празнични тролейбусни разписания. (Приложение № 1).
3.Утвърждава приложените зимни и летни, делнични и празнични разписания на 16-та автобусна линия. (Приложение № 2).
4.Утвърждава приложените зимни делнични разписания на 11-та автобусна линия. (Приложение № 3).
5.Утвърждава приложените зимни и летни разписания на 10-та автобусна линия. (Приложение № 4).
6. Утвърждава приложените делнични и празнични разписания на автобусни линии № 18 и № 28 (Приложение № 5).
7.Утвърждава допълнителни курсове към разписанието на 33-та автобусна линия, съобразени с работното време на персонала на магазин „Джъмбо” и предвидени за изпълнение с влизане в паркинга на магазина, както следва:
от Г. Разпределителна – 10.30 ч.; 12.30 ч.; 17.30 ч. и 19.30 ч.
от магазин „Джъмбо” – 11.15 ч.; 13.15 ч.; 18.15 ч. и 20.15 ч.
Настоящото решение подлежи на оспорване чрез Общински съвет Русе пред Административен съд-Русе в едномесечен срок от неговото съобщаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)