Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 373

РЕШЕНИЕ № 373
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл. 10, ал.1 и чл.30, ал. 2 от Закона за пътищата, Общински съвет реши:

1. Определя границите на урбанизираната територия на гр. Русе, през която преминават главни пътища от Републиканската пътна мрежа, както следва:
1. Път І-2 Русе- Разград от км 1+583 до км 10+100
2. Път І-5 Русе- В. Търново от км 0+000 до км 6+600
3. Път ІІ-21 Русе- Силистра от км 0+000 до км 0+750
4. Път ІІІ- 501 Русе- Иваново от км 0+000 до км 3+300
2. Възлага на Кмета на Община Русе да подпише нови споразумителни протоколи с Агенция “Пътища”, съгласно настоящото решение и постави необходимата вертикална сигнализация / пътни знаци Д 11 и Д 12/ на определените в т.І места.”