Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 374 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

            Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе  за план за заседанията на Общински съвет – Русе за първото тримесечие на 2021 г., както следва:

  • 28.01.2021 г.
    • 25.02.2021 г
    • 18.03.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)