Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 375 Прието с Протокол № 17/15.11.2012 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и с чл.17, ал. 1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

1. Приема програмния проект за 53-то издание на МФ “Мартенски музикални дни” Русе – 2013, съгласно Приложение 1 и Приложение 4 (предварителна програма).
2. Приема проекто-бюджета за 53-то издание на МФ Мартенски музикални дни” през 2013, съгласно Приложение 2 и Приложение 3 (проекто-бюджет и финансов анализ).
3. Възлага на Кмета на Общината да представи след приключването на фестивала отчет за набраните приходи и извършените разходи по провеждането на фестивала.

Изтеглете цялото решение от тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)