Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 376 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.17, т.10 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства за домакин на Световно първенство по Драконови лодки 2025г.

2. Дава съгласие Община Русе да заплати 10 000 евро такса за домакинство при одобрение за домакин на Световно първенство по Драконови лодки 2025г.

3. Дава съгласие Световно първенство по Драконови лодки 2025г. да се проведе в езерото на Лесопарк „Липник“ в землището на село Николово, Община Русе, местност „Текето“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

РЕШЕНИЕ № 376 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.17, т.10 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства за домакин на Световно първенство по Драконови лодки 2025г.

2. Дава съгласие Община Русе да заплати 10 000 евро такса за домакинство при одобрение за домакин на Световно първенство по Драконови лодки 2025г.

3. Дава съгласие Световно първенство по Драконови лодки 2025г. да се проведе в езерото на Лесопарк „Липник“ в землището на село Николово, Община Русе, местност „Текето“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)