Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 376

РЕШЕНИЕ № 376
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1.Отпуска еднократна помощ на КАЛИНКА ДИМИТРОВА АНТОНОВА в размер на 1500 лв., която да бъде изплатена от бюджета на община Русе.
2.Отпуска на сдружение на инвалидите „СВЯТ ЗА ВСИЧКИ” – 1000 лв. за изграждане на платформа за достъпна среда.
3. Отпуска еднократна помощ на ЙОРДАН ИЛИЕВ ПЕТРОВ в размер на 1500 лв., която да бъде изплатена от бюджета на община Русе.
4. Отпуска еднократна помощ на АЛБЕНА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА в размер на 1500 лв., която да бъде изплатена от бюджета на община Русе.