Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 377 Прието с Протокол № 17/15.11.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 79 от АПК, Общинският съвет реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
§ 1. В Глава трета, чл. 59, т.17а.1. се изменя така:
„ За Голяма театрална зала:
1.1. За театър, опера, балет, симфонични и джаз концерти:
а) летен сезон /от 01.04. до 31.10./ – 400 лв. на ден (без ДДС)
б) зимен сезон /от 01.11. до 31.03./ – 600 лв. на ден (без ДДС)
1.2. За други обществени форуми – конференции, събрания:
а) летен сезон /от 01.04 до 31.10./ – 500 лв. на ден (без ДДС)
б) зимен сезон /от 01.11. до 31.03./ – 800 лв. на ден (без ДДС)
1.3. се отменя;
Забележка: Неописани случаи подлежат на договаряне с общината над минимума по т.1.2.”
§ 2. В чл.59, т.17а.2. се изменя така:
„ За фоайетата на Театрален комплекс „Доходно здание”:
1.1. За фоайе„Четно” и фоайе„Нечетно”:
a) летен сезон / от 01.04. до 31.10./- 100лв. на ден (без ДДС)
б) зимен сезон /от 01.11. до 31.03./ – 150лв. на ден (без ДДС)
1.2. За фоайе І етаж:
а) летен сезон /от 01.04. до 31.10./ – 300лв. на ден (без ДДС)
б) зимен сезон /от 01.11. до 31.03./ – 400лв. на ден (без ДДС)
1.3. За фоайе ІІ етаж:
а) летен сезон /от 01.04. до 31.10./ – 200лв. на ден (без ДДС)
б) зимен сезон /от 01.11. до 31.03./ – 300лв. на ден (без ДДС)”
§ 3. В чл.59 т.17а.3. се изменя така:
„За изложби (времетраене 14 дни):
а) летен сезон /от 01.04. до 31.10./ – 300лв. еднократно (без ДДС)
б) зимен сезон /от 01.11. до 31.03./ – 400лв. еднократно (без ДДС)”
§ 4. В чл.59 се създава нова точка 17а.4.:
„ 1.1. За Зала „Европа”( за всякакъв вид изяви):
а) летен сезон /от 01.04. до 31.10./ – 300лв. на ден (без ДДС)
б) зимен сезон /от 01.11. до 31.03./ – 400лв. на ден (без ДДС)
в) или 100 лв. на час (без ДДС) за летен сезон и 120 лв. на час (без ДДС) за зимен сезон.
1.2. За Камерна зала ( за всякакъв вид изяви):
а) летен сезон /от 01.04. до 31.10./ – 200лв. на ден (без ДДС)
б) зимен сезон /от 01.11. до 31.03./ – 300лв. на ден (без ДДС)
в) или 45 лв. на час(без ДДС) за летен сезон и 55 лв. на час (без ДДС) за зимен сезон.
1.3. За Малка зала ( за всякакъв вид изяви):
а) летен сезон /от 01.04. до 31.10./ – 100лв. на ден (без ДДС)
б) зимен сезон /от 01.11. до 31.03./ – 150лв. на ден (без ДДС)
в) или 35 лв. на час (без ДДС) за летен сезон и 45 лв. на час (без ДДС) за зимен сезон.
1.4. За Балетна репетиционна зала цена за месец 100лв. (без ДДС)
Забележка: Цената за зала не включва обслужване на мероприятието от помощен персонал. Заплащането на помощния персонал се определя по договаряне. Времетраенето на всички предходни или следващи събитието дейности се включва в продължителността, за която се отдава за ползване съответната зала или вътрешно пространство в Театрален комплекс „Доходно здание”.
§ 5. В чл.59 се създава нова точка 17а.5.:
„17а.5. Финансирани от общинския бюджет организации в областта на културата и образованието не заплащат сумите по т.17а.1 – 17а.4
§ 6. В чл.59, т.41.1. текстът се изменя така:
„Тарифи за радиореклама, за предизборни и други обществени и политически кампании, за банери в интернет и условия за безплатни излъчвания/публикации в кабелната радио-мрежа на Общината и WEB-страницата на Онлайн Радио Русе към ОП „Русе арт”.
Забележка: Съдържанието на тарифата не се променя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)