Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 377

РЕШЕНИЕ № 377

Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Русе реши:
  1. Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи”,  както следва:

№ на ПИ

местност

ползвател

стойност в лв

 БС

1

1666

Камусчията

Домника Иванова Христова

370,00

Община

  2

1664

Папаз дере

Георги Георгиев Тодоров

336,00

Община

  3

634

Кара ач

Н-ци на Георги Иванов Терзиев

636,00

61

  4

91

Сметище

Иванка Николова Трифонова

365,00

Община

  5

92

Сметище

Минчо Василев Дживдеров

561,00

Община

  6

22

Люляците

Нина Александрова Йорданова

91,00

69

  7

405

Люляците

Н-ци на Цони Иванов Йорданов

85,00

69

 8

47

Налчеджи бюлюк

Стефан Александров Модра

242,00

26

 9

48

Налчеджи бюлюк

Адриана Йорданова Георгиева

223,00

26

10

51

Налчеджи бюлюк

Петър Иванов Петров

217,00

26

11

52

Налчеджи бюлюк

Лазар Христов Лазаров

235,00

26

12

54

Налчеджи бюлюк

Атанас Тодоров Георгиев

226,00

26

13

55

Налчеджи бюлюк

Георги Русев Георгиев

224,00

26

14

56

Налчеджи бюлюк

Момка Гьонова Николова

219,00

26

15

58

Налчеджи бюлюк

Ангел Игнатов Борисов

211,00

26

16

60

Налчеджи бюлюк

Стойка Петрова Михайлова

222,00

26

17

40

Налчеджи бюлюк

Христо Цонев Минев

230,00

25

18

41

Налчеджи бюлюк

Косю Коев Мутафов

220,00

25

19

42

Налчеджи бюлюк

Бонка Стоянова Христова

245,00

25

20

43

Налчеджи бюлюк

Веселин Михайлов Калчев

220,00

25

21

45

Налчеджи бюлюк

Живко Михалев Иванов

228,00

25

22

49

Налчеджи бюлюк

Марин Ангелов Илиев

250,00

27

23

50

Налчеджи бюлюк

Еленка Петкова Димова

225,00

27

24

86

Налчеджи бюлюк

Неделчо Цанев Неделчев

220,00

21

25

95

Налчеджи бюлюк

Евгени Петков Върбанов

243,00

23

26

96

Налчеджи бюлюк

Тодор Ганев Христов

218,00

23

27

97

Налчеджи бюлюк

Георги Тодоров Георгиев

301,00

23

28

98

Налчеджи бюлюк

Стефка Филипова Мучинова

256,00

24

29

99

Налчеджи бюлюк

Стефан Костадинов Вълков

214,00

24

30

100

Налчеджи бюлюк

Тодор Яков Балбузанов

214,00

24

31

33

Налчеджи бюлюк

Николай Христов Колев

217,00

12

32

34

Налчеджи бюлюк

Димитър Атанасов Григоров

226,00

12

33

35

Налчеджи бюлюк

Дафинка Щерева Иванова

231,00

12

34

37

Налчеджи бюлюк

Милан Николов Стефанов

242,00

12

35

38

Налчеджи бюлюк

Дечо Йорданов Терзиев

209,00

12

36

39

Налчеджи бюлюк

Иван Генчев Гагов

252,00

12

37

61

Налчеджи бюлюк

Георги Петров Добрев

206,00

12

38

62

Налчеджи бюлюк

Никола Маринов Христов

217,00

12

39

64

Налчеджи бюлюк

Веселин Петков Николов

226,00

12

40

66

Налчеджи бюлюк

Благой Зарков Динчев

218,00

12

41

67

Налчеджи бюлюк

Дани Димитров Данев

224,00

12

42

68

Налчеджи бюлюк

Васил Николов Минев

223,00

12

43

69

Налчеджи бюлюк

Христо Стойков Бонов

212,00

12

44

71

Налчеджи бюлюк

Ранко Георгиев Георгиев

230,00

12

45

73

Налчеджи бюлюк

Деню Петров Рачев

237,00

12

 46

27

Налчеджи бюлюк

Тодор Рашев Жоевски

228,00

11

 47

28

Налчеджи бюлюк

Олга Любенова Георгиева

222,00

11

 48

29

Налчеджи бюлюк

Цонка Георгиева Славова

221,00

11

 49

30

Налчеджи бюлюк

Спас Кънев Ангелов

224,00

11

 50

31

Налчеджи бюлюк

Михаил Михалев Калчев

233,00

11

 51

32

Налчеджи бюлюк

Христо Колев Христов

231,00

11

 52

23

Налчеджи бюлюк

Магдалена Димитрова Георгиева

229,00

10

 53

24

Налчеджи бюлюк

Иван Великов Атанасов

218,00

10

 54

74

Налчеджи бюлюк

Борис Александров Алексиев

274,00

6

 55

7

Налчеджи бюлюк

Стефан Георгиев Кънчев

226,00

7

 56

8

Налчеджи бюлюк

Любомир Драганов Костадинов

229,00

7

 57

11

Налчеджи бюлюк

Илия Митев Витанов

217,00

8

58

12

Налчеджи бюлюк

Атанас Димитров Тюлеков

241,00

8

59

13

Налчеджи бюлюк

Цано Илиев Николов

220,00

8

60

14

Налчеджи бюлюк

Красимира Паскова Станчева

223,00

8

61

16

Налчеджи бюлюк

Маринка Петрова Колева

217,00

9

62

17

Налчеджи бюлюк

Елеонора Асенова Маджарова

220,00

9

63

18

Налчеджи бюлюк

Сия Павлова Маринова

233,00

9

64

19

Налчеджи бюлюк

Георги Николов Георгиев

215,00

9

65

20

Налчеджи бюлюк

Колю Генчев Колев

226,00

9

66

21

Налчеджи бюлюк

Тавит Оник Карагьозян

237,00

9

67

78

Налчеджи бюлюк

Злати Иванов Златев

236,00

5

68

79

Налчеджи бюлюк

Диляна Кирилова Топалова

198,00

5

69

83

Налчеджи бюлюк

Олга Иванова Кънцова      

228,00

4

70

88

Налчеджи бюлюк

Тодор Николов Тодоров

219,00

2

71

89

Налчеджи бюлюк

Димитър Неделчев Атанасов

226,00

2

72

91

Налчеджи бюлюк

Цветана Цвяткова Каменова

206,00

2

73

1

Налчеджи бюлюк

Игнат Пенчев Тодоров

282,00

1

74

2

Налчеджи бюлюк

Делю Янков Делев

220,00

1

75

4

Налчеджи бюлюк

Михаил Тодоров Лазаров

222,00

1

76

1473

Батмиш 3

Тодор Кръстев Тодоров

230,00

Община