Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 378

РЕШЕНИЕ № 378
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12, във връзка с чл.17, ал.1, т.10 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Коригира план-сметката на Програма „Спорт – 2008”, както следва:
– раздел 4 „Подпомагане на спортни клубове”, т.26 било СК „Автомобилизъм” – автомобилизъм, да се чете „АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ – ДРУМЕВ И ЦАНКОВ”.