Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 379 Прието с Протокол № 17/15.11.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, чл.29 ал.2 от Постановление № 367 от 29 декември 2011 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., Общинският съвет реши:

1. Утвърждава допълване на списъка на персонала, имащ право на транспортни разходи в бюджет 2012 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 69 от 16.02.2012 г. – Приложение № 17 и Приложение №18, както следва:
По Приложение №17
Отдел „Търговия и наемни отношения”
Добавят се:
1. Миглена Димитрова Иванова- мл. Експерт-билети
2. Павла Ангелова Георгиева-мл. Експерт-билети
Отдел „Образование, мл. дейности и спорт”
ЦДГ „Роза” с. Ново село
1. Милена Кънчева Великова – счетоводител- отпада поради напускане-билети
2. Евдокия Стефанова Варамезова – счетоводител – новоназначена-билети
ЦДГ „Чевената шапчица”филиал с. Бъзън
Отпадат:
1. Станка Василева Неделчева- учител
Добавят се:
1. Албена Тошкова Маринова-учител
ОУ „Олимпи Панов”
1. Правда Петрова Станчева – ЗАС – билети – отпада поради пенсиониране
2. Гинка Фердинандова Тошкова – ЗАС – билети – новоназначена
По Приложение №18
Отдел „Образование, мл.дейности и спорт”
ЦДГ „Роза” с. Ново село
Отпадат:
1. Нели Стоянова Стойкова – директор
2. Мария Христова Петрова – старши учител.
Добавят се:
1. Катя Атанасова Колева – старши учител;
2. Таня Венкова Коева – старши учител.
ОУ „Г.С.Раковски” с. Ново село
Отпадат:
1.Румяна Белчева Владева- възпитател
Добавят се:
1. Росица Стоянова Добрева – възпитател
2. Владимира Николова Велинова – възпитател
ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” с. Семерджиево
Отпадат:
1. Ванина Георгиева Кънева-възпитател
2. Даринка Ангелова Стоянова- старши учител
3. Християна Димитрова Христова – старши учител
Добавят се:
1. Лилия Асенова Иванова – възпитател
2. Станка Стоянова Стоянова – възпитател

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)