Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 379 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  §5, ал. 2 от ПЗР на Закона за концесиите, във връзка с чл. 141, ал. 2 от ЗК, Общинският съвет реши:

Отказва приемането на предложение за изменение на Договор от 16.02.2006 г. за предоставяне на концесия на стадион „Локомотив“, гр. Русе, касаещо удължаване срока на концесията с 5 (пет) години, отправено от концесионера „АРИСТОН-С“ ООД, ЕИК 117013156 с искане вх. №30-289-1#2/18.09.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)