Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 380

РЕШЕНИЕ № 380
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание, чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема програмния проект за 49–то издание на МФ “Мартенски музикални дни” – 2009, съгласно Приложение № 1 – програмен проект.
2. Приема проекто-бюджета за 49-то издание на МФ Мартенски музикални дни” през 2009 , съгласно Приложение № 2 – проекто-бюджет.
3. Възлага на Кмета на Общината да представи в срок до три месеца след приключването на фестивала пълен отчет за набраните приходи и извършените разходи по провеждането на фестивала.