Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 381

РЕШЕНИЕ № 381
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл.21,ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.26 ал.1, чл.29, ал.2 от Наредба 17 на ОбС Русе, общинският съвет реши:

1. Удостоява посмъртно Димитър Георгиев Калчев с наградата „Почетен гражданин на град Русе”