Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 382

РЕШЕНИЕ № 382
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.108 от ЗЗД, общинският съвет реши:

1. Не опрощава задължението на ЕТ”Анелия Градинарова – Филаделфия”, със собственик Анелия Костадинова Градинарова, към „Хранителни стоки” ЕООД гр. Русе в ликвидация по Изпълнителен лист от 09.04.2004г, представляващо сумата от 35 920 лв. /незаплатен наем по договор от 01.06.1998г/, неустойка по договора в размер на 46 400 лв., както и 5 680 лв. разноски по воденото делото.