Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 383 Прието с Протокол № 15/17.11.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.43 ал.1 от Постановление №380 от 29.12.2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016г.,  Общинският съвет реши:
 
Утвърждава допълване на Приложение №18  Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи  утвърдено с Решение на Общински съвет №102/01.02.2016г., както следва:
 
Чл. 43, ал.1, т.1
ФУНКЦИЯ „Образование“
ОУ „Братя Миладинови“ гр. Русе
Отпада:
1.Нели Кинчева Пенчева – домакин- билети
Добавя се: 
1.Миглена Николова Ковачева – домакин – билети
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)