Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 383

РЕШЕНИЕ № 383
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости задължението по ДРА № ДР-Р-254/07.11.2003г, в размер на 1 275,47 лева на Божик Спасов Мецов от гр.Русе, ул. „Борисова” № 91, вх. Б, ет.6, ап.4.