Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 384

РЕШЕНИЕ № 384
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости задълженията по ЗДДС в размер на 64 241,34 лева на Дочо Петров Дочев от гр.Русе, ул. „Братислава”, бл.”Енергетик – 2”, вх. 1, ет.14.