Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 385

РЕШЕНИЕ № 385
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости задълженията по ЗДДС и влезли в сила наказателни постановления в размер на 42371,77 лева на Светлин Дочев Петров от гр.Русе, ул. „Братислава”, бл.”Енергетик – 2”, вх. 1, ет.14.