Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 386 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, във връзка с чл. 270 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

1. Приема началния баланс при ликвидация на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД към 31.10.2012 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)