Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 386

РЕШЕНИЕ № 386
Прието с Протокол № 20/24.11.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Коригира сборния бюджет на общината за 2008 г., както следва:
РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – Местни дейности
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 Други дейности по благоустрояването
§ 10 20 Външни услуги – 278 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
ОП „Пътно поддържане и сигнализация
§ 10 15 Материали + 278 000 лв.