Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 387

РЕШЕНИЕ № 387
Прието с Протокол № 20/24.11.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.108 и чл. 124, ал.2 от ЗЗД, общинският съвет реши:

1. Опрощава задължението на Пламенка Цонкова Дудева, което последната има към Община Русе по Изпълнителен лист издаден на 04.07.2005г, на основание Решение № 78/25.05.2005г. на РРС, постановено по гр. д. № 5312 по описа за 2004г.
2. Запазва правата на кредитор, който Община Русе има спрямо ЕТ „Коко – Пламенка Дудува – Георги Унгорянов” със собственик Георги Стефанов Унгорянов по Изпълнителен лист издаден на 04.07.2005г, на основание Решение № 78/25.05.2005г. на РРС, постановено по гр. д. № 5312 по описа за 2004г.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи договор за опрощаване на задължението по Изпълнителен лист издаден на 04.07.2005г, на основание Решение № 78/25.05.2005г. на РРС, постановено по гр. д. № 5312 по описа за 2004г с Пламенка Цонкова Дудева.