Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 391 Прието с Протокол № 15/17.11.2016 г.

  На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2 от ЗПУГДВМС, Общинският съвет реши:

1. Не приема направеното чрез Подписка вх. № 733/20.09.2016г от местна гражданска инициатива предложение за „промяна на Наредба 14, като се въведе безвъзмездно пътуване на учащите до 12 клас през учебната година на територията на община Русе, без имащите това право по друг нормативен акт“.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)