Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 392

РЕШЕНИЕ № 392
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.76, ал.3 от АПК, общинският съвет реши:

1. Приема Наредба 5 за търговската дейност на територията на Община Русе.