Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 395

РЕШЕНИЕ № 395
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 ЗМСМА и чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Предоставя на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД безвъзмездно право на ползване до приключване процедурата по приватизация на дружеството, но не повече от 18 (осемнайсет) месеца, на магазини – частна общинска собственост, както следва:
– магазин „Твърдина”, ул.Доростол 51 – АОС № 2836/31.05.1999 г.
– магазин „Първа пролет”, ул.Плиска 5 – АОС № 584/26.08.1996 г.
– магазин „П.Хитов”, ул.П.Хитов 48А – АОС №583/28.08.1996 г.
– магазин „Русия”, ул.Н.Обретенов 90 – АОС № 3129/25.08.1999 г.
– магазин и фурна „Клон 4”, ул.Александровска 91 – АОС №1324/08.08.1997 г.
– магазин „Витоша”, клон 5, ул.Борисова 16 – АОС №107/27.07.1995 г.
2. Задължава Кмета да издаде заповед и сключи договор за предоставяне безвъзмездно право на ползване.