Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 396 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, съгласно член 5, ал.16 от ПМС № 67/14.04.2010 г., за заплатите в бюджетните организации и дейности, Кодекса на труда и Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Русе реши:

I. Общински съвет – Русе, считано от 01.02.2021 година:

1. Определя основно трудово възнаграждение на  Кмета на Община Русе в размер равен на шест минимални работни заплати, но не повече от максималния размер, определен с чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.

2. Определя допълнително месечно възнаграждение на Кмета на Община Русе за придобит трудов стаж и професионален опит – 1 на сто за всяка прослужена година.

3. От начислените възнаграждения по т. 1 и т. 2 да се правят удръжки съгласно действащото българско законодателство.

II. Общински съвет – Русе, считано от 01.02.2021 година:

  1. Определя основни трудови възнаграждения на кметовете на кметства в Община Русе, както следва:
 Име, презиме, фамилияКметствоРазмер на основното трудово възнаграждение в лева
1Димо Александров Тоневгр.Мартен1620
2Златан Ванев Василевс.Николово1596
3Калоян Георгиев Терзиевс.Тетово1560
4Мюжгян Ахмедова Халиловас.Семерджиево1500
5Василена Валентинова Цанкова-Борисовас.Бъзън1500
6Николай Стефанов Колевс.Басарбово1500
7Людмила Белчева Мариновас.Червена вода1500
8Мариела Недялкова Йордановас.Ново село1500
9Георги Илиев Пенковс.Сандрово1500
10Венета Димитрова Недевас.Хотанца1440
11Радостина Сашева Давидовас.Просена1404
12Ехлиман Ебайзер Етемс.Ястребово1320
  • Определя допълнително месечно възнаграждение на кметовете на кметства в Община Русе за придобит трудов стаж и професионален опит – 1 на сто за всяка прослужена година.
  • От начислените възнаграждения по т. 1 и 2  да се правят удръжки съгласно действащото българско законодателство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)