Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 399

РЕШЕНИЕ № 399
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2, чл. 17 от Наредба №1; раздел І, чл.2, ал.1, т.т. 1, 14, 24, 29, 30 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2.; чл.21, ал.1 от Наредба №7, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени ПОС, за поставяне на:
1. Павилион №1 от схемата за цветен пазар пред Операта, елемент на зона „Б”, с площ – 6,00кв.м. и начална наемна цена – 110,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
2. Павилион №2 от схемата за цветен пазар пред Операта, елемент на зона „Б”, с площ – 6,00кв.м. и начална наемна цена – 110,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
3. Павилион №4 от схемата за цветен пазар пред Операта, елемент на зона „Б”, с площ – 6,00кв.м. и начална наемна цена – 110,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
4. Павилион №5 от схемата за цветен пазар пред Операта, елемент на зона „Б”, с площ – 6,00кв.м. и начална наемна цена – 110,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
5. Павилион №6 от схемата за цветен пазар пред Операта, елемент на зона „Б”, с площ – 6,00кв.м. и начална наемна цена – 110,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
6. Павилион №7 от схемата за цветен пазар пред Операта, елемент на зона „Б”, с площ – 6,00кв.м. и начална наемна цена – 110,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
7. Павилион №8 от схемата за цветен пазар пред Операта, елемент на зона „Б”, с площ – 6,00кв.м. и начална наемна цена – 110,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
8. Павилион №9 от схемата за цветен пазар пред Операта, елемент на зона „Б”, с площ – 6,00кв.м. и начална наемна цена – 110,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
9. Павилион №10 от схемата за цветен пазар пред Операта, елемент на зона „Б”, с площ – 6,00кв.м. и начална наемна цена – 110,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
10. Павилион №11 от схемата за цветен пазар пред Операта, елемент на зона „Б”, с площ – 6,00кв.м. и начална наемна цена – 110,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
11. Павилион №12 от схемата за цветен пазар пред Операта, елемент на зона „Б”, с площ – 6,00кв.м. и начална наемна цена – 110,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
12. Павилион №16 от схемата за цветен пазар пред Операта, елемент на зона „Б”, с площ – 6,00кв.м. и начална наемна цена – 110,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
13. Павилион №18 от схемата за цветен пазар пред Операта, елемент на зона „Б”, с площ – 6,00кв.м. и начална наемна цена – 110,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
14. Павилион за захарни изделия, промишлени стоки, вестници и списания, в ж.к. “Чародейка”, Г-юг, до бл.211, /точка 514 от общата схема/, с площ 18,75кв.м. и начална наемна цена 106,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
15. Павилион за административни услуги в ж.к. “Дружба-ІІІ”, ул. „Даме Груев” /точка 47 от общата схема/, с площ 6,00кв.м. и начална наемна цена 54,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.14 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
16. Терен за монтиране на нафтоснабдителен пункт на ул. “Т.Каблешков” , кв.148 /точка №200 от схемата/, с площ 103,70кв.м. и начална наемна цена 394,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.29 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
17. Терен за монтиране на нафтоснабдителен пункт на “Байкал” и ул. „Юндола”, /точка №201 от схемата/, с площ 163,00кв.м. и начална наемна цена 618,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.29 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2. 18. Терен за монтиране на автомивка, в улична регулация по бъдещо трасе на бул. „Родина”, западно от ж. бл.„Балатон”, на ул.„Голям Купен”, в ж.к. „Родина-1”, с площ – 125,00кв.м. и начална наемна цена 340,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.30 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
19. Терен за открит склад в кметство с. Николово, в двора на бившо ОДЗ ”Приказен свят”, УПИ І-518, кв.27, съгласно АОС №3784/30.11.2001год. с площ от 2000,00кв.м. и начална наемна цена 601,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.24 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг.
Срок на договорите – пет години.