Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 4 от 08.11.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 4
Прието с Протокол № 1/08.11.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Общински съвет – Русе приема, че Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация, приет с решение с решение № 5 по протокол № 2/19.12.2007 г., действа до приемането на нов правилник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)