Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 4 Прието с Протокол № 2/05.12.2023г.

На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Определя, че Общинският съвет ще има трима заместник – председатели.
  2. Избира за заместник председатели на Общински съвет – Русе:  Стоян Христов, Христо Попов и Владо Владов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)