Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 4

РЕШЕНИЕ № 4
Прието с Протокол № 2/19.12.2007 г.

 

    На основание чл.21, ал.1  от ЗМСМА, общинският съвет реши:
Утвърждава временна комисия за изготвяне на правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе в състав:
– Тодор Бонев
– Тодор Тодоров
– Десислава Атанасова
– Момчил Кастерлиев
– Стефан Бучаков
– Венцислав Калчев
– Дениз Зия
– Виктор Епщайн.