Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 405 Прието с Протокол № 18/25.02.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 2 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Утвърждава за 2021 г., както следва:

1. Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, включващ 1 594 броя апартаменти и 133 броя къщи.

2. Списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд, включващ 76 броя апартаменти, 2 броя апартаменти – защитени жилища и 2 броя апартаменти – приемни.

3. Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд, включващ 138 броя жилищни имота.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   (Иво Пазарджиев)

СПИСЪК №1
ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА  НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ.

А. АПАРТАМЕНТИ

№по редАдрес на имотаВходЕт.Ап.Бр.стаиАОС
 1. Ул. „Александровска”97                                              7          9          Е          1          8725
 2. Ул. “Борисова” № 6, бл. 13                                          3          3          6          2          8774
 3. Ул. “Борисова” № 63                                                    А         3          5          1          7350
 4.                 „                                                                      2          6          17        2          8781
 5.                 „                                                                      В         6          16        2          7351
 6.                 „                                                                     В         7          19        2          7352
 7.                 „                                                                      В         7          20        2          7353
 8.                 „                                                                      4          1          1          2          8780
 9.                 „                                                                      4          2          3          2          8779
 10. Ул. „Борисова” № 120                                                  Д         6          3          3          6986
 11. Ул. „Борисова” № 124                                                              5          406      1          8773
 12. Бул. “Ген. Скобелев” № 4, бл. 115                              4          1          2          2          8717
 13.                 „                                                                      6          1          2          2          8718
 14.                 „                                                                      6          1          3          2          8716
 15. Бул. „Ген. Скобелев“ № 52, Бл. “Бачо Киро”            3          2          5          2          7098
 16.                 „                                                                      3          3          9          2          7099
 17.                 „                                                                      3          5          13        2          7103
 18.                 „                                                                      3          6          18        2          7097
 19.                 „                                                                      3          7          20        2          9099
 20.                 „                                                                      3          8          22        2          7106
 21.                 „                                                                      3          8          24        2          8714
 22. Ул. „Свети Климент Охридски” № 1                          1          2          1          8790
 23. Ул. „Свети Климент Охридски” № 15                                   2          6          2          8791
 24. Ул. „Константин Димчев” № 6                                               2          Г          2          7165
 25. Бл. „Майор Атанас Узунов”,

                        ул. „Майор Ат. Узунов“ № 14               Б          2          Б        3+б        6487

 • Ул. “Мария Луиза” № 19, бл. “Гурко”,                      6          7          18        3          8783
 • Ул. „Муткурова” № 44, бл. „Съгласие”                     1          1          3         1           7147
 • Ул. “Муткурова” № 70, бл. “Ст. Заимов”                  7          4          11        2          8712
 •                 „                                                                      7          5          14        2          8713
 • Ул. “Николаевска” № 80                                              1          7          20        1          8777
 • Ул. „Отец Паисий” № 4                                                           2          56        1            904
 • Ул. ”Петър Берон” № 35, бл. “Спутник”                               3     западен 3+б         8782
 • Ул. “Пловдив” № 14                                                     2          1          2(Б)     1          8789
 • Бул. “Цар Освободител” № 108, бл. 15                      2          4          14        3          8784
 •                 „                                                                      2          5          20        1          9098
 • Бул. “Цар Освободител” № 130, бл. ЦЮР-1              1          1          1          2          8786 
 •                 „                                                                      1          1          2          2          8785
 •                 „                                                                      3          2          4          2          8788
 •                 „                                                                      8          6          16        2          8787
 •                 „                                                                                  3          Д         2          9084
 •                 „                                                                                 7          Г          2          8722
 •                 „                                                                                 9          Г          2          9147
 • Бул. “Цар Освободител” № 130, бл. ЦЮР-1                          11        Е          1          3238
 • ЖК “Мидия Енос”, ул. Бр. Миладинови“ № 6,

                                                       бл. “Калофер”           1          1          2          1          8778

 • К-с „Мидия-Енос”, ул. „Братя Миладинови“ № 4

                                                        бл. „Карлово”          2          3          6          2          5612

 • Бул. “Мидия Енос” № 7, бл. “Тополница”                             5          А         2          8724
 • Бул. “Мидия Енос” № 9, бл. “Пирин”                        3          А         2          9079
ЖК “ВЪЗРАЖДАНЕ”
 • Бл. “Ана Вентура”, ул. „Воден“ № 14                        1          1          1          4          9116
 •                 „                                                                      2          2          4          1          9117
 •                 „                                                                      5          1          12А     2          9151
 • Бл. “Балчик”, ул. „М. Григорий“ № 3             1          1          2          1          9105
 •                 „                                                                      1          4          2          1          9017
 •                 „                                                                      1          5          3          1          9018
 • Ул. “Битоля” № 6                                                          1          1          62        2          9372
 • Бл. “Венера”, ул. „Плиска“ № 83                                2          8          23        2          9103
 • Бл. “Воден”, ул. „Солун“ № 26                                   3          1          7          2          8729
 • Бл. “Дочо Михайлов”, ул. „Тулча“ № 4                     4          4          К         3          9097
 • Бл. “Каварна”, ул. „М. Григорий“ № 1                       1          5          3          1          9371
 •                 „                                                                      3          1          10        2          9268
 • Бл. “Мара Манева”, ул.“Плевен“ № 1                        1          8          2          3          9270
 • Бл. “Никюп”, ул.“Никюп“ № 2                                   1          4          2          1          9310
 • Бл. “Огоста”, ул. „Доростол“ № 147                                       14        В         2          9309
 • бл. “Охрид”, ул. „Доростол“ № 156                                       4          А         2          9312
 •                 „                                                                                  15        Б          1          9311
 • Бл. “Перущица”, ул. „Плевен“ № 3                            2          1          5          2          9269
 •                 „                                                                      2          7          4          1          9307
 • Ул. “Плиска” № 96, бл. 1                                             2          2          6          3          9265
 • Ул. “Плиска” 100, бл. 2                                                1          3          6          2          9373
 • Ул. “Плиска” № 116, бл. „Леон Таджер“                   1          2          5          1          9266
 • Бл. “Шабла”, ул. „Тулча“ № 8                         1          7          З          1          9259
 •                 „                                                                      5          2          17        1          9260
 •                 „                                                                      5          7          17        1          9261
 •                 „                                                                      6          8          20        2          9262
 •                 „                                                                      9          6          28        2          9258
 •                 „                                                                      9          8          27        2          9308
 •                 „                                                                      10        2          31        1          9263
 • Бл. “Шипка”, ул. „Н. Рилски“ № 2                             3          5          Ж         1          9267
 • Бл. “Димитър Дончев” (ТЕЦ)                                                  2          9        1+к        1871 

ЖК “ЗДРАВЕЦ”

 • Бл. 5, алея „Еделвайс“ № 1                                          В         1          6        4+б        9559
 • Бл. 50, ул. „Чипровци“ № 47                                       1          1          А       2+б        9549
 • Бл. 63, Алея „Бели брези“ № 3                                    1          1          Б          1          9546
 • Бл. 68, ул. „Юндола“ № 11                                          1          1          В        2+б       9547
 • Бл. 78, ул. “Петрохан“ № 73                                        5          1          О         1          9520
 • Бл. 79, ул. „Зах. Стоянов“ № 21                                  3          1          З          1          9531
 •                 „                                                                      3          4          3          1          9548
 • Бл. 84, ул. „Околчица“ № 13                                       3          1          Ж         3          9532
 •                 „                                                                      3          3          И         2          9535
 • Бл. 85, ул. „Околчица“ № 5                                         1          4          Б          1          9550
 •                 „                                                                     3          1          Ж         3          9551
 •                 „                                                                     3          4          З          1          9552
 •                 „                                                                      5          4          О         1          9554
 •                 „                                                                      5          4          П         2          9553
 •                 „                                                                      5          6          О         1          9555
 • Бл. “Албена” ул. „Гюргево“ № 2                                1          2          1          1          9602
 •                 „                                                                      2          1          6          1          9603
 •                 „                                                                     2          4          5          1          9606
 •                 „                                                                      2          4          8          3          9607
 •  Бл. „Ангел войвода”, ул. „Прага“ № 7                      1          2          3          2          5602
 • Бл. “Ангел Главчев”     , бул. „Липник“ № 62            3          7          9          2          9595
 • Бл. “Бабуна планина”, ул. „Родопи“ № 2               1          6          2          1          9597
 •             „                                  „                                  2          4          5          1          9596
 • Бл. “Балчо войвода”, ул. „Рига“ № 22                    3          2          7          2          9576
 •             „                                                                      3          4          8          2          9577
 • Бл. „Берое“, бул. „Липник“ № 108                          1          8          1          3          9630
 •             „                                                                      3          1          7          2          9598
 •             „                                                                      4          4          11        1          9599
 • Бл. “Боряна”, ул. „Рига“ № 4                                   1          3          1          1          9632
 •             „                                                                      1          5          4          3          9633
 •             „                                                                      1         6           2          1          9635
 •             „                                                                      1          8          2          1          9636
 •             „                                                                      2          1          7          1          9638
 •             „                                                                      2          5          7          2          9640
 • Бл. “Будапеща”, ул. „Будапеща“ № 1                                 4          7          1          9610
 • Бл. “Варшава”, ул. „Прага“ № 5                              Б          1          21      3+б        9594
 •             „                                                                      Б          4          5          2          9579
 •             „                                                                      Б          8          5          2          9581
 •             „                                                                      3          1          23      3+б        9582
 •             „                                                                      3          4          7          2          9583
 •             „                                                                      Г          2          11        2          9584
 •             „                                                                      Г          6          12        2          9585
 •             „                                                                      Д         1          26        3          9586
 • Бл. “Герман Титов”, ул. „Петрохан“ № 104                       15        „А“      2          9641
 • Бл. “Гларус”, ул. „Рига“ № 14                                 1          15        2          1          9600
 • Бл. “Дилянка”, ул. „Измаил“ № 7                           1          5          „А“      2          9642
 •             „                                                                      А         5          Б          2          9643
 •             „                                                                      2          5          „Д“      3          9644
 • Бл. “Енергетик-ІІ”, ул. „Братислава“ № 2              1          9          „А“      2          9709
 •             „                                                                     1          12        „А“      2          9710
 •             „                                                                      1          12        Г          2          9705
 • Бл. “Етър”, бул. „Липик“ № 114                              2          2          6          1          9700
 •             „                                                                      2          2          7          1          9701
 •             „                                                                      4          3          13        2          5599
 • Бл. “Желю войвода” , ул.“Рига“№ 22                     В         7          8          1          9683
 • Бл. “Жерав”, ул. „Рига“ № 12                                  А         2          Г          2          9698
 • Ул. “Иван Ведър” № 14, бл. 1                                  А         4          403      1          9684
 • Ул. „Иван Ведър“ № 14, бл. „БДЖ-1“                    А         4          407      1          9685
 • Ул. “Иван Ведър” № 16, бл. 2                                  А         1          1          2          9699
 • Бл. „Камен”, ул. „Гюргево“ № 5                             1          4          3          2          5605
 • Бл. “Кремена”, ул. „Рига“ № 6                                1          2          2          1          9714
 •             „                                                                      1          4          3          2          9706
 •             „                                                                      1          5          2          1          9707
 •             „                                                                      1          8          1          1          9708
 •             „                                                                      2          1          8        3+б        9715
 •             „                                                                      2          2          6          1          9716
 •             „                                                                      2          8          8          3          9717
 • Бл. “Латинка”, ул. „Измаил“ № 5                            1          1          4          1          9711
 •             „                                                                      1          4          16        1          9712
 •             „                                                                     3          1          41        1          9713
 • Бл. „Лебед”, ул. „Олово гнездо“ № 3                      1          1          4          1          7040
 •             „                                                                      1          11        3          1          9702
 •             „                                                                      Б          1          5          1          7039
 •             „                                                                      2          2          6          1          9703
 •             „                                                                      2          5          6          1          9704
 • Бл. “Маестро Атанасов”                                          Б          1          7          1          2628
 • Бл. “Мануш войвода”                                               В         8          23        3          1704
 • Бл. “Мара Гидик”                                                     А         7          2          1            286
 • Бл. “Марек”                                                               А         1          2          1            701
 •             „                                                                      А         1          4          2          1584
 •             „                                                                      А         3          1          1          1585
 •             „                                                                      А         4          2          1          1586
 •             „                                                                      Б          1          6          1          1587
 •             „                                                                      Б          3          6          1          1588
 • Бл. “Марица”                                                             А         1          О         1            917
 •             „                                                                      А         1          Р          3            918
 •             „                                                                      А         6          А         1            919
 •             „                                                                      В         1          Х         1            921
 •             „                                                                      В         1          Ц         1            922
 •             „                                                                      В         2          И         1            923
 •             „                                                                      В         4          Л         2            925
 •             „                                                                      В         6          Л         2            926
 •             „                                                                      В         8          И         1            928
 •             „                                                                      В         8          Л         2            929
 • Бл. „Москва”, ул. „Прага“ № 3                                4          1          8        3+б        5603
 • Бл. “Мура”                                                                 Б          1          5          1          1211
 •             „                                                                      Б          8          25        1          1213
 •             „                                                                      В         3          29        1          1215
 •             „                                                                      Г          1          15        1          3489
 •             „                                                                      Г          3          34        1          1216
 •             „                                                                      Г          4          34        1          1217
 •             „                                                                      Д         1          20      3+б        3490
 •             „                                                                      Д         5          38        1          4751
 • Бл. “Мургаш”                                                А         2          4          1          1024
 •             „                                                                      А         4          11        1          1026
 •             „                                                                     А         6          19        1          1027
 •             „                                                                     А         10        35        1          1028
 •             „                                                                      А         15        55        1          1029
 •             „                                                                      Б          6          20        1          1030
 •             „                                                                      Б          7          23        1          1031
 •             „                                                                      Б          8          27        1          1032
 •             „                                                                      Б          9          32        1            287
 •             „                                                                     Б          11        41        2          1034
 •             „                                                                      Б          13        47        1            856
 •             „                                                                      Б          14        52        1            289
 •             „                                                                      Б          15        55        1            279
 •             „                                                                      Б          15        56        1          1036
 • Бл. “Пеликан”                                                           А         6          4          2          1800
 •             „                                                                      А         9          4          2          1801
 • Бл. „Пеликан“, ул. „Рига“ № 18                              2          1          5          1          7036
 • Бл. „Пеликан“                                                           Б          2          7          1          1802
 •             „                                                                      Б          7          7          1          1803
 •             „                                                                      Б          9          6          1          1804  
 •             „                                                                      Б          10        6          1          1805
 •             „                                                                      Б          14        6          1          1806
 •             „                                                                      Б          14        7          1          1807
 • Бл. “Пелистер”                                                          А         12        44       1          1691
 •             „                                                                     А         13        46        2          3240
 •             „                                                                      Б          11        31        2          1692
 • Бл. “Петър”                                                                            5       34(Ж)    1+б       2550
 •             „                                                                                  7       50(Е)     2+б       2549
 •             „                                                                                  8     61(Ж+З)   2            257
 •             „                                                                                 8       62(И)    1+б       2546
 •             „                                                                                  8       63(К)    1+б        2547
 •             „                                                                                  9       72(И)    1+б       2541
 •             „                                                                                  10     78(Е)     2+б       2545
 •             „                                                                                  10     82(К)    1+б        2544
 •             „                                                                                  11     86(Г)     1+к         253
 •             „                                                                                  11     89(Ж)    1+б       2543
 •             „                                                                                  11     92(К)     1+б       2542
 •             „                                                                                  12     95(В)     1+б       1201
 •             „                                                                                  12     97(Д)     2+б      1203
 •             „                                                                                  13     107(Д)    2+б      1205
 •             „                                                                                  13     111(И)   1+б      1206
 •             „                                                                                  13     112(К)   1+б       1207
 •             „                                                                                  14     114(Б)   1+б       1208
 •             „                                                                                  14     118(Ж)  1+б       1209
 •             „                                                                                  14   120(И+К) 2+б     1210
 • Бл. “Потсдам-І”                                                         Д         3          14        2          3270
 • Бл. “Проф. Баларев”                                                 А         8          2          1            895
 •             „                                                                      Б          3          5          1          4625
 •             „                                                                      Г          1          12        2          1699
 •             „                                                                      Е          2          18        3            261
 • Бл. “Райна Княгиня”                                                            4          43        2          2631
 • Бл. “Ралица”                                                              А         5          20        1          1638
 •             „                                                                      Б          2          26        1          1639
 •             „                                                                      Б          5          37        1          1640
 • Бл. “Родина”                                                              А         1       1-2А      1           1777
 • Бл. “Родина”                                                             А         1       1-3А      2           1778
 •             „                                                                      А         2          3          1          1678
 •             „                                                                      А         4          12        1          3683
 •             „                                                                      А         8          28        1          1681
 •             „                                                                      А         9          32        1          1682
 •             „                                                                     А         11        39        1            290
 •             „                                                                     А         11        41        2          1683
 •             „                                                                     А         12        42        2          1684
 •             „                                                                      А         13        48        1          3428
 •             „                                                                      А         15        57        2          1685
 •             „                                                                      Б          1         1-2Б    1          1779
 •             „                                                                      Б          1         1-3Б      2          1780
 •             „                                                                      Б          3          7          1          1686
 •             „                                                                      Б          5          15        1           324
 •             „                                                                      Б          6          18        2           325
 •             „                                                                      Б          7          24        1          1687
 •             „                                                                      Б          8          28        1          1688
 •             „                                                                      Б          10        34        2           320
 • Бл. „Рупел”                                                                Б          8          5          1          1620
 • Бл. “Силистра”                                                          Б          1          У         1          1084
 •             „                                                                      В         3          К         1          1086
 •             „                                                                      В         7          М         3          1087
 •             „                                                                      В         8          И         1          1088
 •             „                                                                     В         8          К         1          1089
 • Бл. “Славия”                                                              А         7          1          3          1645
 •             „                                                                     А         8          3          2           706
 •             „                                                                      Б          1          6          2          1646
 •             „                                                                      Б          2          6          2          1647
 •             „                                                                      Б          5          5          2          1648
 •             „                                                                      Б          8          5          2          1649
 •             „                                                                      В         4          9          3           154
 •             „                                                                      Г          1          10        3          1651
 •             „                                                                     Г          1          11        1          1652
 •             „                                                                      Д         5          15        2          1653
 •             „                                                                      Д         7          14        2            641
 •             „                                                                      Е          1          18        3            640
 •             „                                                                      Е          8          17        2          3397
 • Бл. “Сметана”                                                            В         3          15        2          1644
 • Бл. “Страхил войвода”                                             А         3          1          2          1570
 •             „                                                                      А         3          3          2          1571
 •             „                                                                      А         7          1          2          1572
 •             „                                                                      А         8          1          2          1573
 •             „                                                                      А         8          3          2          1577
 •             „                                                                      Б          2          4          1            683
 •             „                                                                      Б          3          5          1          1574
 •             „                                                                      Б          5          4          1          1575
 •             „                                                                      Б          7          4          1            935
 •             „                                                                      Б          8          7          1            682
 •             „                                                                     В         6          10        2          1576
 • Бл. “Феникс”                                                 А         1          2          1          1565
 •             „                                                                      А         4          1          2          1566
 •             „                                                                     А         4          2          1          1567
 •             „                                                                      А         5          2          1          1568
 •             „                                                                      А         6          3          1            723
 •             „                                                                      Б          4          7          1            637
 •             „                                                                      Б          6          8          2          1569
 • Бл. “Цена”                                                                  А         2          2          1            982
 • Бл. „Чавдар войвода”, бул. „Липник“ № 80           5          7          13        2          5596
 • Бл. „Чайка”                                                                Б          15        7          1          1477
 • Бл. „Чайковски”, бул. „Липник“ № 76                   7          5          32        3          7161
 • Бл. “Шар планина”                                                   В         7          8          1          3288
 • Бл. “Явор”                                                                  Г          7          21        2          1654
 •             „                                                                      Е          6          15        2          1655
 •             „                                                                      З          2          6          2          1656

ЖК “РОДИНА”

 • Бл. “Балатон”                                                                         11        57        1          1422
 •             „                                                                                  16        91        3          1241
 • Бл. “Брацигово”                                                        А         14        3          2            256
 • Бл. “Буная”                                                                А         12        2          1          1353
 •             „                                                                      Б          10        4          2            727
 • Бл. “Българка”                                                           Г          1          11        2          1190
 • Бл. „Българка“, ул. „Д. Дебелянов“ № 4                4          6          11        2          5600
 • Бл. „Българка“, ул. „Д. Дебелянов“ № 4                5          8          14        1          8776
 • Бл. „Българка“                                                           З          5          25        1          1195
 •             „                                                                      З          6          23        1          1196
 •             „                                                                      З          7          23        1          1244
 •             „                                                                      З          8          22        2          1197
 •             „                                                                      И         2          29        1          1199
 •             „                                                                     И         7          27        1            307
 •             „                                                                      И         7          28        1          1200
 •             „                                                                      И         8          29        1          1198
 • Бл. “Вежен”                                                               В         8          7          2          1697
 •             „                                                                      В         8          9          2          1595
 •             „                                                                      Д         1          13        1          1698
 •             „                                                                      Д         8          14        2            735
 •             „                                                                      Е          3          16        2            364
 •             „                                                                      Е          4          16        2          1240
 • Бл. “Верила”                                                              А         3          3          2          1629
 •             „                                                                      Б          5          6          2          1630
 •             „                                                                      Б          7          6          2          1631
 •             „                                                                      Б          8          4          2          1632
 •             „                                                                      Б          8          5          2          1633
 •             „                                                                      Б          8          6          2          1634
 •             „                                                                      В         1          7          2          1476
 •             „                                                                      В         6          8          2          1635
 •             „                                                                      В         7          8          2          1636
 •             „                                                                      В         8          7          2          1637
 • Бл. “Голям Богдан, ”ул. „Сърнена гора“ № 7        1          4          2          2          5607
 • Бл. “Голям Богдан”, ул. „Сърнена гора“ № 7        Б          7          5          2          5610
 • Бл. “Гребенец”                                                          А         1          2          1          1380
 •             „                                                                      В         3          10        1          1378
 •             „                                                                      В         4          10        1          1377
 •             „                                                                      В         6          10        1          1376
 • Бл. “Елба”                                                                  А         8          22        1          1375
 •             „                                                                      А         11        31        1          1374
 •             „                                                                      Б          1          2          3          1308
 •             „                                                                      Б          3          6          2          1373
 •             „                                                                      Б          10        28        1          1372
 •             „                                                                      Б          11        31        1          1371
 •             „                                                                      Б          14        39        2          1370
 • Бл. “Ерма”, ул. „Д. Дебелянов“ № 61                     2          5          6          2          5601
 • Бл. “Камчия”                                                             А         1          12      3+б        1611
 •             „                                                                      Г          2          9          4          1612
 • Бл. “Крали Марко”                                                   В         8          7          2          1738
 • Бл. “Лозен планина”                                                 В         8          7          2          1338
 • Бл. „Мала планина”, ул. Лозен пл-на“ № 2          В           1          10        1          7159
 • Бл. “Малък Богдан”                                                  А         5          2          2            294
 • Бл. “Огражден”                                                         В         1          1          4          1622
 •             „                                                                      В         2          3          4          1623
 •             „                                                                      В         5          9          4          1624
 •             „                                                                      В         6          11        4          1625
 •             „                                                                      Е          1          3          2            361
 •             „                                                                      Е          2          5          1          1626
 •             „                                                                      З          3          7          2          1627
 •             „                                                                      З          4          9          3          1628
 • Бл. “Петрохан”                                                          А         1          2          1          1162
 •             „                                                                      А         5          2          1            366
 • Бл. „Петрохан“, ул. „Згориград“ № 47                   Б          4          5          1          6645
 • Бл. „Петрохан“                                                          В         1          9          2          1163
 • Бл. “Пъстрина”                                                          А         1          2          1            365
 • Бл. „Сакар планина”                                                 А         8          10        1          1475
 • Бл. “Скъта”                                                                А         1          1          1          1385
 •             „                                                                      В         1          8          2          1382
 •             „                                                                      В         1          9          2          1383
 •             „                                                                      В         2          8          2          1381
 •             „                                                                      Д         7          14        2          3744
 • Бл. „Скъта“,   ул. „Чипровци“ № 1                          Е          3          18        2          5609
 • Бл. „Странджа пл-на“,ул. „Г. Богдан“ № 1 3          3          7          2          7407
 • Бл. “Странджа планина”                                          В         5          7          2          1339
 •             „                                                                     В         8          7          2          1340
 •             „                                                                      Г          8          10        4          1341
 •             „                                                                      Д         1          28      3+б        1342
 •             „                                                                      Е          1          29        3          1343
 • Бл. „Странджа пл-на“, ул. „Г. Богдан“ № 1           6          2          17        2          7406
 • Бл. „Странджа планина“                                          Е          4          15        2          1346
 •             „                                                                      Е          7          15        2            292
 •             „                                                                     Е          8          16        2          1347
 •             „                                                                      Ж         1          31        3          1348
 •             „                                                                      З          1          34      3+б        1349
 •             „                                                                     З          3          21        4          1350
 •             „                                                                      З          6          21        4          1351
 •             „                                                                      З          7          21        4          1352
 • Бл. “Стряма”                                                              А         1          2          1          1621
 • Бл. “Тимок”                                                               Б          6          5          1          1772
 • Бл. “Тиса”                                                                  А         2          4          1          1142
 •             „                                                                      А         8          23        2          1143
 •             „                                                                      А         10        28        1          1144
 •             „                                                                      А         15        44        2            306
 • Бл. “Тунджа”                                                             А         5          3          2          1356
 •             „                                                                      А         6          3          2          1357
 • Бл. “Фридрих Енгелс-Б”                                          А         1          1          3          1238
 •             „                                                                      А         5          7          2          1363
 •             „                                                                      Б          1          4        3+б        1362
 •             „                                                                      Б          4          12        2          1361
 •             „                                                                      Б          5          12        2          1360
 • Бл. “Фридрих Енгелс-В”                                          В         8          15        2          1337
 • Бл. “Фридрих Енгелс-Г”                                          Б          6          4          4          1369
 •             „                                                                      В         1          16      3+б          738
 •             „                                                                      В         2          6          2          1368
 •             „                                                                      В         3          7          2          1367
 •             „                                                                      В         5          7          2          1366
 •             „                                                                      В         8          7          2          1364
 • ЖК “Родина-3”, бл. 1                                                Е          1          19        1            964
 • ЖК “Родина-3”, бл. 7                                                А         4          8          4          4448
 • ЖК “Родина-3”, бл. 9                                                Б          3          9          4          4172
 •             „                                                                      Б          4          11        1          4174
 •             „                                                                      Б          4          12        4          4175

ЖК “ДРУЖБА-І”

 • Бл. 1                                                                            А         2          2          2          1694
 •   „                                                                                Б          1          6          2          2507
 •   „                                                                                Б          2          5          1            517
 •   „                                                                                Б          3          5          1          2510
 •   „                                                                                Б          7          5          1          2509
 •   „                                                                                В         7          8          1          2508
 •   „                                                                                В         7          9          2          2516
 •   „                                                                                Д         4          14        1          2515
 •   „                                                                                Е          2          17        2            448
 •   „                                                                                Е          3          17        2          2514
 •   „                                                                                Е          3          18        2          2513
 •   „                                                                                Е          5          17        2          2506
 •   „                                                                                Е          5          18        2          2511
 •   „                                                                                Ж         2          20        2            454
 •   „                                                                                З          1          22        2          2915
 •   „                                                                                И         3          27        3          2517
 • Бл. 3                                                                            А         1          3          2          2313
 •   „                                                                                А         2          5          2            442
 •   „                                                                                А         3          7          3          2307
 •   „                                                                                Б          1          2          1          2308
 •   „                                                                                Б          7          21        2          2309
 •   „                                                                                Г          1          3          2          2310
 •   „                                                                                Г          6          17        1          2312
 •   „                                                                                Г          8          23        1            455
 •   „                                                                                Е          4          11        2          1147
 •   „                                                                                Е          7          19        2          2306
 • Бл. 5                                                                            В         8          23        2          1544
 •   „                                                                                Д         1          2          1          1545
 •   „                                                                                Д         5          14        2          1554
 •   „                                                                                Е          1          3          2          1547
 •   „                                                                                Ж         1          2          1          1555
 •   „                                                                                Ж         8          23        1          1548
 •   „                                                                                Ж         8          24        2          1549
 •   „                                                                                З          1          1          3          1550
 •   „                                                                                З          6          18        2          1551
 •   „                                                                                З          8          24        2          1552
 • Бл. 6                                                                            Б          1          1          2            772
 •   „                                                                                Б          6          16        2            437
 •   „                                                                                Б          7          20        2          2526
 • Бл. 6, ул „Изола планина“ № 22                              2          8          22        2          9396
 • Бл. 6                                                                            Г          3          8          2           438
 •   „                                                                                Г          6          17        2            441
 •   „                                                                                Д         6          17        1          3327
 •   „                                                                                Ж         3          8          2            430
 •   „                                                                                Ж         5          14        2          2527
 •   „                                                                                Ж         7          20        2          2528
 • Бл. „Ловеч”                                                                А         1          1          3            309
 •   „                                                                                А         1          2          1          2554
 •   „                                                                                А         1          3          2            457
 •   „                                                                                А         2          2          1          2555
 •   „                                                                                Б          8          5          1            446
 •   „                                                                                В         1          7          3            445
 •   „                                                                                В         3          8          1          3988
 •   „                                                                                В         4          9          2            440
 •   „                                                                                В         6          9          2           2552
 • Ул. „Стрешер пл-на” № 39, бл. 18                          Г          2          2          2           4447
 •   „                                                                                Г          2          3          2              “
 •   „                                                                                Г          4          8          2              “
 •   „                                                                                Г          5          11        2              “
 •   „                                                                                Г          6          14        2              “
 •   „                                                                                Г          6          15        2              “
 • Бл. „Изола планина”                                                 А         1          2          1          1589
 •   „                                                                                А         1          3          2          1590
 •   „                                                                                А         3          2          1          1591
 •   „                                                                                А         8          1          3          1592
 •   „                                                                                В         2          8          1          1593
 •   „                                                                                В         3          8          1          2561
 •   „                                                                                В         7          8          1          1594
 • Бл. “Ледено езеро-Б”                                                Б          1          6          2          2564
 • Бл. “Маргаритка”, ул. „Гео Милев“ № 4                А         2          А(3)     2          2460
 •   „                                                                               А         3          Б(7)     2          2459
 •   „                                                                               Б          2          Г(3)     2          2464
 •   „                                                                                Б          3          Г(6)     2   2462;458
 • Бл. “Мермер камък”                                                 А         5          1          3            432
 •   „                                                                                В         2          8          1          2559
 • Ул. “Студен кладенец” 17, бл. 3                              Б          1          1        2+б        1663
 •                         „                                                          Б          3      8(305)   2+б        4898
 • Ул. “Студен кладенец” 19, бл. 2                              А         2          5        2+б        1664
 •                         „                                                          Б          1          2        2+б        1665
 •                         „                                                          Б          2          4        2+б          493
 •                         „                                                          Б          2          6        2+б        1666
 • Ул. “Студен кладенец” 21, бл. 1                              А         1          1        2+б        1668
 •                         „                                                          А         1          2        2+б        1667
 •                         „                                                         А         2          5        2+б          428
 •                         „                                                          А         2          6        2+б        1669
 •                         „                                                          А         3          9          2            447
 •                         „                                                          Б          1          3        2+б          444
 • Ул. “Студен кладенец” 33                                                    1          104      1          2902
 •                         „                                                                      1          110     1ст.         465
 •                         „                                                                      2          209      1          5232
 •                         „                                                                     2          210      1          2900
 •                         „                                                                      3          304      1          2904
 •                         „                                                                      3          309      1            453
 •                         „                                                                      4          401      1          2901
 •                         „                                                                      5          511      1          2903
 • Ул. “Студен кладенец” 35                                                    1          8          1          1709
 •                         „                                                                     1          12      1ст.        1741
 •                         „                                                                      2          10        2          1711
 •                         „                                                                      4          5          1          1713
 •                         „                                                                      4          8          1          5243
 • Бл. “Таня”                                                                  А         3          6          2            459
 •       „                                                                            А         З          8          2            494
 • „                                                                            А         4          10        2          1689

ЖК “ДРУЖБА-ІІ”

 •  Ул. “Гоце Делчев” 14, бл. 1                        А         1          1       2+б         1670
 •                         „                                                          В         2          4       2+б           460
 •                         „                                                          В         3          7       2+б           461
 • Ул. “Гоце Делчев” 16, бл. 2                                     А         1          1       2+б         1675
 •                         „                                                          А         1          3       2+б         1674
 •                         „                                                          Б          1          2       2+б         1676
 •                         „                                                          В         1          2       2+б         1677
 •                         „                                                          В         3          7       2+б         4305
 • Ул. “Гоце Делчев” 18, бл. 3                                     А         3          8       2+б         1470
 •                         „                                                          В         2          5       2+б         1690
 • Ул. “Гоце Делчев” 20, бл. 4                                     Б          1          2       2+б         1672
 • Ул. “Гоце Делчев” 22, бл. 5                         Б          3          7       2+б         4302
 •                         „                                                          В         3          9       2+б  1658;739
 •                         „                                                          Г          1          1       2+б         1659
 •                         „                                                          Г          1          3       2+б           463
 •                         „                                                          Г          2          4       2+б         1471
 •                         „                                                          Г          3          7       2+б         1660
 •                         „                                                          Д         1          2       2+б         1661
 • Ул. “Йосиф Дайнелов” № 87, бл. “Арда”                           3          7       2             3329
 •                         „                                                                      3          9       2             3330
 • Ул. ”Кръстец” №16, ЖСК „24 май”                        2          3          5      2+б          5244
 •                         „                                                          2          3          5-а   2+к.н.      5244

ЖК “ДРУЖБА-ІІІ”

 • Бл. 1                                                                            А         3          1          2          2496
 • „                                                                                В         3          9          2          2502
 • „                                                                                Г          6          12        2          2501
 • „                                                                                Д         2          14        1          2500
 • „                                                                                Д         2          15        2          2498
 • „                                                                                Д         8          14        1          2499
 • „                                                                              Е          6          16-Б     1          3387
 • „                                                                              Е          8          16        4          2497
 • Бл. 2                                                                            А         4          2          2          2705
 • „                                                                              Б          3          5          2          2704
 • „                                                                              Б          3          6          2          2703
 • „                                                                              В         1          9          2          2702
 • „                                                                              В         7          7          3          2709
 • „                                                                              Г          2          10        2            467
 • „                                                                              Г          4          10        2          2708
 • „                                                                              Г          6          10        2          2707
 • „                                                                              Д         1          14        1          2713
 • „                                                                              Д         1          15        2          2711
 • „                                                                              Д         4          15        2          1050
 • „                                                                              Д         8          13        3          2710
 • „                                                                              Е          2          17        2            468
 • „                                                                              Е          2          18        2          2698
 • „                                                                              Е          5          18        2          2699
 • Бл. 2                                                                            Е          8          17        2          2712
 • Бл. 3, ул. „Н. Й. Вапаров“ № 1                                5          7          14        1          5611
 • Бл. 4                                                                            Б          2          5          1            577
 • „                                                                              Г          3          7          2          2317
 • „                                                                              Г          5          14        1          2316
 • „                                                                              Д         6          23        1          2315
 • „                                                                              Д         7          26        2            836
 • Бл. 4, ул. „Даме Груев“ № 2                                     6          1          1       3+б         7408
 • „                                                                              6          1          2       1+б         7409
 • „                                                                              6          1          3       1+б         7410
 • „                                                                              6          1          4       1+б         7411
 • „                                                                              6          1          5       1+б         7414
 • „                                                                              6          1          6       1+б         7415
 • „                                                                              6          1          7       1+б         7416
 • „                                                                              6          1          8       1+б         7417
 • „                                                                              6          1          9       1+б         7418
 • Бл. 4                                                                            Е          2          9       1+б         2349
 • „                                                                              Е          2          12     1+б         2348
 • „                                                                              Е          2          17     1+б         2346
 • „                                                                              Е          3          21     1+б           736
 • „                                                                              Е          3          25     1+б         2345
 • „                                                                              Е          4          31     1+б           479
 • „                                                                              Е          4          32     1+б         2344
 • „                                                                              Е          4          33     1+б           881
 • Бл. 4                                                                            Е          4          34     1+б         2343
 • „                                                                              Е          4          35     1+б           477
 • „                                                                              Е          4          36     1+б         2342
 • „                                                                              Е          4          38     1+б         2341
 • „                                                                              Е          5          40     1+б         2322
 • „                                                                              Е          5          41     1+б         2323
 • „                                                                              Е          5          42     1+б         3332
 • „                                                                              Е          5          47     1+б         2324
 • „                                                                              Е          5          48     1+б         2330
 • „                                                                              Е          6          49     1+б         2340
 • „                                                                              Е          6          50     1+б         2325
 • „                                                                              Е          6          51     1+б           882
 • „                                                                              Е          6          52     1+б         2334
 • „                                                                              Е          6          53     1+б         2331
 • „                                                                              Е          6        58-Б       1            762
 • „                                                                              Е          7          61     1+б         2335
 • „                                                                              Е          7          62     1+б         2336
 • „                                                                              Е          7          63     1+б         2337
 • „                                                                              Е          7          65     1+б         2338
 • „                                                                              Е          7          67     1+б         2339
 • „                                                                              Е          7        68-А    2+б        3386
 • „                                                                              Е          7        68-Б       1            762
 • „                                                                              Е          8          69     1+б         2326
 • „                                                                              Е          8          70     1+б         2327
 • „                                                                              Е          8          72     1+б         2328
 • „                                                                              Е          8          74     1+б         2329
 • „                                                                              Е          8          76     1+б         2332
 • „                                                                              Е          8          77     1+б         2333
 • „                                                                              Ж         1          2          2          2318
 • „                                                                              Ж         3          8          2          2319
 • „                                                                              Ж         6          16        2            883
 • „                                                                              Ж         7          21        2            884
 • „                                                                              З          2          4          2          2320
 • „                                                                              З          3          8          2          1075
 • „                                                                              З          7          20        2          2321
 • „                                                                              З          7          21        2            126
 • Бл. 6                                                                            А         1          1          2          2144
 • „                                                                              А         2          4          2          2538
 • „                                                                              А         3          7          2          2143
 • „                                                                              А         5          13        2            575
 • „                                                                              А         7          19        2            127
 • „                                                                              В         1          2          1          2142
 • „                                                                              В         5          14        1          2139
 • „                                                                              Д         7          20        1          2141
 • „                                                                              Е          4          10        2          2140
 • Бл. 7                                                                                        4          18        1          2524
 • „                                                                                          4          21        1          2523
 • „                                                                                          6          32        2          2519
 • „                                                                                          10        57        1          2522
 • „                                                                                          12        66        1          2521
 • „                                                                                          14        80        2          2520
 • „                                                                                          15        87        1          2525
 • „                                                                                          16        90        1          1053
 • Бл. 8                                                                                        9          51        1          2055
 • Бл. 10                                                                          А         1          1          2            968
 • „                                                                              А         3          7          2          2469
 • „                                                                              А         5          13        2          2468
 • „                                                                              А         6          17        2          3888
 • „                                                                              Б          1          2          3          2470
 • „                                                                              Б          2          3          2          2467
 • „                                                                              Б          7          18        2            158
 • „                                                                              В         1          1          2          2466
 • „                                                                              В         5          14        2            578
 • „                                                                              В         7          19        2          2465
 • „                                                                              Г          5          10        3            740
 • „                                                                              Д         8          22        1           969
 • „                                                                              Е          3          27     1+б         2530
 • „                                                                              Е          5          44     1+б         1386
 • „                                                                              Е          7          64     1+б         1867
 • „                                                                              Ж         5          41     1+б         2474
 • „                                                                              Ж         5          42     1+б         2473
 • „                                                                              Ж         5          44     1+б         1079
 • „                                                                             Ж         5        48-А      1          1080
 • „                                                                             Ж         5        48-Б       2          1081
 • „                                                                              Ж         6          58     1+б         2472
 • „                                                                              Ж         8          70     1+б         1536
 • „                                                                              Ж         8          78     1+б         1083
 • „                                                                              З          1          1          2          2138
 • „                                                                              З          7          20        3          2137
 • Бл. 11                                                                          А         6          17        2            480
 • „                                                                              Б          1          2          1          2475
 • „                                                                              Б          4          11        1          2494
 • „                                                                              Б          5          14        1            886
 • „                                                                              Б          6          17        1          2495
 • „                                                                              Б          7          20        1          2493
 • „                                                                              Б          7          21        3          2492
 • „                                                                              В         1          2          1          1055
 • „                                                                              В         2          6          3          2491
 • „                                                                              В         4          11        1          2477
 • „                                                                              В         5          14        1            469
 • „                                                                              В         7          19        2          2490
 • „                                                                              Г          1          2          1          2476
 • „                                                                              Г          3          9          3          2489
 • „                                                                              Г          4          10        2          2488
 • „                                                                              Г          5          14        1          2487
 • „                                                                              Г          7          21        3          2486
 • „                                                                              Д         2          5          2          2485
 • „                                                                              Д         2          6          2          2484
 • „                                                                              Д         8          22        2          2483
 • „                                                                              Д         8          23        2          2482
 • „                                                                              Е          4          11        1          2481
 • „                                                                              Е          7          21        3            220
 • „                                                                              Е          8          22        2            888
 •  „                                                                             Ж         1          2          2            889
 •  „                                                                             Ж         6          15        3          2480
 •  „                                                                             З          1          3          2          2479
 •  „                                                                             З          4          12        2          2478
 • Бл. 12                                                                          А         3          7          2          2621
 • „                                                                              Б          4          11        2          1307
 • „                                                                              Б          5          13        2          2622
 • „                                                                              Г          8          22        2          2620
 • „                                                                              Д         5          14        1          2648
 • „                                                                              Е          3          9          2          2647
 • „                                                                              Е          7          20        2          2644
 • „                                                                              З          6          16        2          1151
 • „                                                                              К         1          2          2          2646
 • Бл. 13                                                                          А         7          19        2          2640
 • „                                                                              В         1          1          3          2639
 • „                                                                              В         1          2          3          2638
 • „                                                                              В         3          6          3          2642
 • „                                                                              В         4          8          3          2641
 • Бл. 13, ул. Никола Й.Вапцаров № 17,                     3          5          19        1          8567
 • Бл. 13, ул. Никола Й.Вапцаров № 17,                     3          5          20        2          8568
 • Бл. 13                                                                          В         8          15        3            472
 • „                                                                              Г          4          11        3          2634
 • „                                                                              Г          6          15        2          2632
 • „                                                                              Г          7          20        3            892
 • „                                                                              Г          8          21        2          3985
 • „                                                                              Г          8          23        3          2636
 • „                                                                              Ж         7          21        2          2635
 • „                                                                              И         2          5          2            519
 • „                                                                              И         6          17        2          2633
 • Бл. 14                                                                          В         5          15        3          1072
 • Бл. 15                                                                          Г          4          10        2          4418
 •  „                                                                             Г          7          19        2          4419
 • Бл. 16                                                                          Д         8          24        3          2805
 • Бл. 17                                                                          А         6          16        2          2810
 • „                                                                              А         7          19        2          2806
 • „                                                                              Б          3          6          4          2809
 • „                                                                              Б          6          12        4            971
 • „                                                                             Б          7          14        4            481
 • „                                                                              Б          8          16        2            972
 • „                                                                              Б          8          16-А    1            972
 • „                                                                              В         1          1          3          2807
 • „                                                                              В         8          16        4            973
 • „                                                                              Г          1          2          1          1410
 • „                                                                              Г          5          14        1          2808
 • „                                                                              Д         2          4          2            970
 • Бл. 18                                                                          А         1          2          2          2885
 • „                                                                              Б          8          21        3          2853
 • „                                                                              В         1          1          3          2854
 • „                                                                              В         1          2          4          2855
 • „                                                                              В         3          6          4            471
 • Бл. 18, ул. Н. Й. Вапцаров“ № 15                            3          5          10        1          8668
 • Бл. 18, ул. Н. Й. Вапцаров“ № 15                            3          5          10а      2          8669
 • Бл. 18                                                                          Д         1          3          3          1693
 • „                                                                              Д         7          21        3          2857
 • „                                                                              Е          1          3          3          2856
 •  Бл. 19                                                                         А         5          13        2            974
 • „                                                                              В         8          15        3   789,1261 
 • „                                                                              Г          1          1          3          2862
 • „                                                                              Г          2          4          4          1773
 • „                                                                              Г          6          11        3          2863
 • „                                                                              Д         5          14        1          2865
 • „                                                                              Д         6          17        1          2864
 • „                                                                              Ж         3          8          2            893
 • „                                                                              Ж         6          16        2            975
 • Бл. 23, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 11                          Д         2          5          1          4939
 • Бл. 23, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 11                          7          4          11        1          5597
 • Бл. 34                                                                          А         2          5          2          2828
 • „                                                                              А         3          8          2          2829
 • „                                                                              А         3          9          2        931-А
 • „                                                                              А         4          12        2            894
 • „                                                                              А         6          18        2          2830
 • „                                                                              А         7          19        2            932
 • „                                                                              Б          1          1          2          2831
 • „                                                                              Б          1          2          1          2832
 • „                                                                              Б          7          19        2          2823
 • „                                                                              В         1          1          2    933,976,475
 • „                                                                              В         2          5          1     934,474
 • „                                                                              В         3          8          1          2824
 • „                                                                              В         4          11        1          2825
 • „                                                                              Д         4          11        2          2827
 • „                                                                              Д         4          12        2          2826
 • Бл. 35                                                                          А         6          17        1          3104
 • „                                                                              В         4          12        2          3103
 • Бл. 41                                                                          А         1          1          3          1178
 • „                                                                              А         1          2          1          “
 • „                                                                              А         1          3          1          “
 • „                                                                              А         1          4          2          “
 • „                                                                              А         2          5          3          “
 • „                                                                              А         2          6          1          “
 • „                                                                             А         2          7          1          “
 • „                                                                              А         3          11        1          “
 • „                                                                              А         3          12        2          “
 • „                                                                              А         4          13        3          “
 • „                                                                              А         4          14        1          “
 • „                                                                              А         4          15        1          “
 • „                                                                              А         4          16        2          “
 • „                                                                              А         5          17        3          “
 • „                                                                              А         5          18        1          “
 • „                                                                              А         5          19        1          “
 • „                                                                              А         5          20        2          “
 • „                                                                              А         6          21        3          “
 • Бл. 41                                                                          А         6          22        1          “
 • „                                                                              А         6          23        1          “
 • „                                                                              А         6          24        2          “
 • „                                                                              Б          1          1          2          “
 • „                                                                              Б          1          2          2          “
 • „                                                                              Б          1          3          1          “
 • „                                                                              Б          1          4          2          “
 • „                                                                              Б          2          6          2          “
 • „                                                                              Б          2          7          1          “
 • „                                                                              Б          3          9          2          “
 • „                                                                              Б          3          10        2          “
 • „                                                                              Б          3          11        1          “
 • „                                                                              Б          4          14        2          “
 • „                                                                              Б          4          15        1          “
 • „                                                                              Б          4          16        2          “
 • „                                                                              Б          5          17        2          “
 • „                                                                              Б          5          19        1          “
 • „                                                                              Б          6          21        2          “
 • „                                                                              Б          6          22        2          “
 • „                                                                              Б          6          23        1          “
 • „                                                                              Б          6          24        2          “
 • Бл. 42                                                                          А         1          1        2+б     582
 • „                                                                              А         1          2          2        582
 • „                                                                              А         1          3          1          “
 • „                                                                              А         1          4          2          “
 • „                                                                              А         2          8          2          “
 • „                                                                              А         3          9        2+б       “
 • „                                                                              А         3          10        2          “
 • „                                                                              А         3          12        2          “
 • „                                                                              А         4          13      2+б       “
 • „                                                                              А         4          14        2          “
 • „                                                                              А         4          15        1          “
 • „                                                                              А         4          16        2          “
 • „                                                                              А         5          19        1          “
 • „                                                                              А         5          20        2          “
 • „                                                                              Б          1          1          2          “
 • „                                                                             Б          1          2          2          “
 • „                                                                              Б          1          3          2          “
 • „                                                                             Б          2          4          2          “
 • „                                                                              Б          2          5          2          “
 • „                                                                              Б          2          6          2          “
 • „                                                                              Б          3          8          2          “
 • „                                                                              Б          4          10        2          “
 • „                                                                              Б          4          11        2          “
 • „                                                                              Б          4          12        2          “
 • „                                                                             Б          5          14        2          “
 • „                                                                              Б          5          15        2          “
 • „                                                                              Б          6          16        2          “
 • „                                                                              Б          6          17        2          “
 • „                                                                              Б          6          18        2          “
 • „                                                                              В         1          2          2          “
 • Бл. 42                                                                          В         1          3          1          582
 • „                                                                              В         1          4          2          “
 • „                                                                              В         2          5        2+б       “
 • „                                                                              В         3          9        2+б        “
 • „                                                                              В         3          10      2+б        “
 • „                                                                              В         3          11        1          “
 • „                                                                              В         3          12        2          “
 • „                                                                              В         4          13      2+б        “
 • „                                                                              В         4          14      2+б        “
 • „                                                                              В         4          16        2          “
 • „                                                                              В         5          17      2+б        “
 • „                                                                              В         5          18      2+б        “
 • „                                                                              В         5          19        1          “
 • „                                                                              В         5          20        2          “
 • „                                                                              В         6          21      2+б        “
 • „                                                                              В         6          22      2+б        “
 •    „                                                                                В         6          23        1          “
 •    „                                                                                В         6          24        2          “
 • Бл. 43                                                                          А         1          2          2          2812
 • „                                                                                А         2          5          2          2813
 • „                                                                    А         3          9          3          2814
 • „                                                                    А         6          17        2          2815
 • „                                                                    Б          6          17        2          2811
 • „                                                                    Г          1          2          2          1285
 • „                                                                                Г          1          3          3          4626
 • „                                                                    Г          4          10      4+б        1788
 • Бл. 44                                                                          А         1          1        3+б        1933
 • „                                                                                А         1          3          3          1937
 • „                                                                                А         3          9          3          1938
 • „                                                                                А         4          11        2          1936
 • „                                                                                А         4          12        3          1939
 • „                                                                                А         5          14        2          1944
 • „                                                                                А         6          16      3+б        1935
 • Ул. „Ал. Хаджирусет“ № 2, бл. 44                          2          1          1-А      2          9750
 •                                     „                                              2          1          1-Б    2+б        9751
 • Бл. 44                                                                          Б          1          2          3          1950
 • „                                                                                Б          3          5-А      2          1943
 • „                                                                               Б          4          7-А      2          1945
 • „                                                                                Б          5          9-Б    2+б        1947
 • Ул. „Ал. Хаджирусет“ № 2, бл. 44                          2          6          11-А    2          9752
 •                                     „                                              2          6          11-Б  2+б        9753
 • Бл. 44                                                                          Б          6          12        3          1951
 • „                                                                                В         1          2          1          1956
 • „                                                                                В         1          3          3          1960
 • „                                                                                В         2          5          1          1957
 • „                                                                                В         2          6          3          1961
 • „                                                                                В         3          7          2          1953
 • „                                                                                В         3          8          1          1958
 • „                                                                                В         4          11        1          1970
 • „                                                                                В         4          12        3          1962
 • „                                                                                В         5          13        2          1954
 • Бл. 44                                                                          В         5          14        1          1959
 • „                                                                                В         6          16        2          1955
 • „                                                                                В         6          18        3          1963
 • „                                                                                Г          1          3          3          1964
 • „                                                                                Г          3          9          3          1966
 • „                                                                                Г          4          12        3          1967
 • „                                                                                Г          5          15        3          1968
 • „                                                                                Г          6          18        3          1969
 • „                                                                                Д         1          1        3+б        1971
 • „                                                                                Д         2          5          2          1972
 • Бл. 45                                                                          Г          1          2          1          2860
 •   „                                                                                Г          2          5          1          2859
 •   „                                                                                Г          3          8          1          2858
 • Бл. 47                                                                          А         1          1        3+б          816
 •   „                                                                                А         2          6          3          2872
 •   „                                                                                А         3          7        3+б          819
 •   „                                                                                А         3          9          3          2869
 •   „                                                                              А         4          10      3+б     820-А
 •   „                                                                              А         4          11        2          2870
 •   „                                                                              А         4          12        3            821
 • Бл. 47                                                                          А         5          13        3            312
 •     „                                                                              А         5          14        2          2871
 •     „                                                                              А         5          15        3            822
 •     „                                                                              А         6          17        2            824
 •     „                                                                              Б          1          1          2            825
 •     „                                                                              Б          1          3          3          2873
 •     „                                                                              Б          3          8          1            828
 •     „                                                                              Б          4          11        1          5238
 •     „                                                                              Б          5          14        1            829
 •     „                                                                              В         2          4          3          2878
 •     „                                                                              В         3          6          3          2884
 •     „                                                                              В         4          7-Б    3+б        2875
 •     „                                                                              В         4          8          3          2867
 •     „                                                                              В         5          9-Б       1          2881
 •     „                                                                              В         5          10        3          2883
 •     „                                                                              В         6          11-А    2          2882
 •     „                                                                              В         6          11-Б     2          2882
 •     „                                                                              В         6          12        3          2880
 •     „                                                                              Г          1          1        3+б          831
 •     „                                                                              Г          1          2          2          2879
 •     „                                                                              Г          2          4        3+б        2868
 •     „                                                                              Г          2          6          3            129
 •     „                                                                              Г          3          7        3+б          832
 •     „                                                                              Г          4          11        2          2876
 •     „                                                                              Г          5          13        3            313
 •     „                                                                              Г          5          14        2          2877
 •     „                                                                              Г          5          15        3            833
 • Бл. 50 А, ул. „Александър Хаджирусет“ № 9        1          1          1          2          9803
 •                         „                                                          1          1          2          2пр.     9804
 •                         „                                                          1          1          3          1          9805
 •                         „                                                          1          1          4          2          9806    
 • Бл. 50А, ул. „Александър Хаджирусет“ № 9         1          2          5          2          9807
 •                         „                                                          1          2          6          2пр.     9808
 •                         „                                                          1          2          7          1          9809
 •                         „                                                          1          2          8          2          9810
 •                         „                                                          1          3          9          2          9811
 •                         „                                                          1          3          10        2пр.     9812
 •                         „                                                          1          3          11        1          9813
 •                         „                                                          1          3          12        2          9814
 •                         „                                                          1          4          13        2          9816
 •                         „                                                          1          4          14        2пр.     9817
 •                         „                                                          1          4          15        1          9818
 •                         „                                                          1          4          16        2          9852
 •                         „                                                          1          5          17        2          9853
 •                         „                                                          1          5          18        2пр.     9859
 •                         „                                                          1          5          19        1          9860
 •                         „                                                          1          5          20        2          9861
 •                         „                                                          1          6          21        2          9862
 • Бл. 50                                                                          А         6          22        2пр.     2661
 •     „                                                                              А         6          23        1          “
 •     „                                                                              А         6          24        2          “
 •     „                                                                              Б          1          1          2          “
 •     „                                                                              Б          1          2          2пр.     “
 •     „                                                                              Б          1          3          1          “
 •     „                                                                              Б          1          4          3          “
 •     „                                                                              Б          2          5          2          “
 •     „                                                                              Б          2          6          2пр.     “
 •     „                                                                              Б          2          7          1          “
 •     „                                                                              Б          2          8          3          “
 •     „                                                                              Б          3          9          2          “
 •     „                                                                              Б          3          10        2пр.     “
 •      „                                                                             Б          3          11        1          “
 •     „                                                                              Б          4          13        2          “
 •     „                                                                              Б          4          14        2пр.     “
 •     „                                                                              Б          4          15        1          “
 •     „                                                                              Б          4          16        3          “
 • Бл. 50А, ул. „Александър Хаджирусет“ № 9         2          5          17        2          9759
 • Бл. 50                                                                          Б          5          18        2пр.     2661
 •     „                                                                              Б          5          19        1          “
 •     „                                                                              Б          5          20        3          “
 •     „                                                                              Б          6          21        2          “
 •     „                                                                              Б          6          24        3          “
 • Бл. 51                                                                          А         1          1        3+б          854
 •     „                                                                              А         1          2          2            843
 •     „                                                                              А         1          3          3            844
 •     „                                                                              А         2          6          3          2844
 •     „                                                                              А         3          7        3+б          845
 •     „                                                                              А         3          9          3            846
 •     „                                                                              А         4          10      3+б          847
 •     „                                                                              А         4          12        3            131
 •     „                                                                              А         5          13      3+б        2845
 •     „                                                                              Б          1          1        3+б        2846
 • Бл. 51                                                                          Б          1          3          3          2847
 •    „                                                                               Б          2          6          3            482
 •    „                                                                               Б          3          7        3+б        2843
 •    „                                                                              Б          3          9          3          2848
 •    „                                                                               Б          4          10      3+б        2849
 •    „                                                                               Б          4          12        3            573
 •    „                                                                               Б          5          13      3+б        2850
 •    „                                                                               Б          5          15        3            849
 •    „                                                                               Б          6          16      3+б          959
 •    „                                                                               Б          6          18        3          2851
 •    „                                                                               В         1          1        4+б        2852
 •    „                                                                               В         4          8          3            851
 •    „                                                                               В         6          12        3            852
 •    „                                                                               Г          1          1        3+б        2837
 •    „                                                                               Г          1          2          2          2840
 •    „                                                                               Г          5          15        3          2841
 •    „                                                                               Г          6          16      3+б        2842
 • Бл. 52                                                                          А         1          1        3+б        2894
 •    „                                                                               А         2          4        3+б          864
 •    „                                                                               А         2          6          3          2895
 •    „                                                                               А         3          7        3+б          865
 •    „                                                                               А         4          10      3+б          866
 •    „                                                                               А         4          12        3            483
 • Бл. 52, ,ул. „Йоаким Груев“ № 3                             Б          1          А1“а“  1          8679
 • Бл. 52, ,ул. „Йоаким Груев“ № 3                             Б          1          А1“б“  1+б      8680
 • Бл. 52                                                                          Б          1          3          3          2897
 •    „                                                                               Б          2          6          3          2898
 •    „                                                                               Б          3          9          3          2899
 •    „                                                                               Б          4          12        3          2886
 •    „                                                                               Б          5          15        3            571
 •    „                                                                               Б          6          16      3+б        1246
 •    „                                                                               В         2          3        4+б        2887
 •    „                                                                               В         2          4          3          2888
 •    „                                                                               В         3          5        4+б        2889
 •    „                                                                               В         3          6          3          2890
 •    „                                                                               В         4          7        4+б          164
 •    „                                                                               В         4          8          3          2891
 •    „                                                                               В         5          10        3          1247
 •    „                                                                               В         6          12        3          1248
 •    „                                                                               Г          1          3          3            872
 •    „                                                                               Г          2          5          2          1249
 •    „                                                                               Г          2          6          3          1250
 •    „                                                                               Г          3          7        3+б        3199
 •    „                                                                               Г          3          9          3          2893
 •    „                                                                               Г          5          15        3            875
 • Бл. 53                                                                          А         1          1          3            487
 •    „                                                                               А         2          4          3            569
 •    „                                                                               А         2          6          3          2916
 •    „                                                                               А         3          9          3          2917
 •    „                                                                              А         4          12        3            132
 •    „                                                                               А         5          13        3            222
 • Бл. 53                                                                          А         5          15        3          2918
 •    „                                                                               Б          1          1          3          2919
 •    „                                                                               Б          1          2          2          2920
 •    „                                                                               Б          2          4          3            877
 •    „                                                                               Б          6          16        3          2921
 •    „                                                                                Б          6          18        3          2922
 •    Ул. „Йоаким Груев“ №4                                        3          1       А“1“а     1          8667
 •    „                                                                               3          1       А“1“б     2          8666
 •    „                                                                               3          1       А2“а“     1          8686
 •    „                                                                               3          1       А2“б“     1          8688
 •    Бл. 53                                                                       В         2          3          4            878
 •    „                                                                               В         3          5          4          2924
 •    „                                                                               В         4          7          4          2925
 •    „                                                                               Г          1          1          3            488
 •    „                                                                               Г          1          2          2          2926
 •    „                                                                               Г          1          3          3          2927
 •    „                                                                               Г          3          9          3          1251
 •    „                                                                               Г          4          10        3            880
 •    „                                                                               Г          6          16        3            489
 • Бл. 54                                                                          А         1          1          3          3195
 •    „                                                                               А         1          3          3          3194
 •    „                                                                               А         6          18        3          3100
 •    „                                                                               Б          1          2          3          3102
 •    „                                                                               Б          5          10        3            566
 •    „                                                                               В         4          11        1          3198
 •    „                                                                               В         6          17        1          3191
 •    „                                                                               Г          1          1          3          3190
 •    „                                                                               Г          1          2          2          3197
 •    „                                                                               Г          5          15        3          3196
 • Бл. “Габриела”                                                           А         1          1          2          1786
 •    „                                                                               А         2          4          2          “
 •    „                                                                               А         2          5          1          “
 • Бл. “Мая”                                                                   А         1          1          1          2551
 •    „                                                                              А         1          3        2+б        “
 •    „                                                                               А         2          4          1          “
 •    „                                                                               А         2          5,6     3+б        “
 •    „                                                                               А         3          8          1          “
 •    „                                                                               А         3          9        2+б       “
 •    „                                                                               Б          1          2          1          “
 •    „                                                                               Б          2          4          1          “
 •    „                                                                               Б          3          6          1          “
 •    „                                                                               В         1          2          1          “
 •    „                                                                               В         2          5          1          “
 •    „                                                                               В         2          6          1          “
 •    „                                                                               В         3          8          1          “
 •   „                                                                                В         3          9          1          “
 • Бл. МНО-4                                                                 Г          6          17        1       5237
 • Бл. МНО-6                                                                 А         7          20        2       5240

ЖК “ЧАРОДЕЙКА”

 1. Бл. 104                                                                        А         6          16        2     4940
 2. Бл. 105                                                                        Б          1          1          1     8677
 3.     „                                                                              Б          1          1-А   2+к   8678
 4. Бл. 107                                                                        В         2          3          2     1891
 5.    „                                                                               В         7          20        3     1892
 6.    „                                                                               Д         1          1          2     1893
 7.    „                                                                               Д         4          12        3     1894
 8.    „                                                                               Д         6          18        3     1895
 9.    „                                                                               Е          2          5          3       373
 10.    „                                                                               Е          3          7          1     1901
 11.    „                                                                               Е          3          8          3     2556
 12.    „                                                                               Ж         1          1          2     1897
 13.    „                                                                              З          3          7          2     1898
 14.    „                                                                               З          4          11        2     1899
 15. Бл. 108                                                                        А         2          4          3       381
 16.    „                                                                               А         5          14        2     1913
 17.    „                                                                               А         6          17        2     1914
 18.    „                                                                               А         7          19        3     1915
 19.    „                                                                               Б          5          9          3     1904
 20.    „                                                                               Б          7          14        4     1905
 21.    „                                                                               Б          8          15        3     1916
 22.    „                                                                               Б          8          16        1     1906
 23.    „                                                                               Б          8          16-А    2     1906
 24.    „                                                                               В         1          13        1     6498
 25.    „                                                                               В         1          14        2     6498
 26.    „                                                                               В         2          3          3     1917
 27.    „                                                                               Г          1          1          2     3326
 28.    „                                                                               Г          2          5          2       380
 29.    „                                                                               Г          4          10        2       376
 30.    „                                                                               Г          4          11        2     1907
 31.    „                                                                               Г          4          12        2     1912
 32.    „                                                                               Г          6          16        2       377
 33.    „                                                                               Г          6          17        2     1908
 34.    „                                                                               Г          7          19        2     1909
 35.    „                                                                               Г          7          21        2     1910
 36. Бл. 109                                                                        А         3          8          2     1920
 37.    „                                                                               А         4          10        2     1921
 38.    „                                                                               А         7          21        3       907
 39.    „                                                                               Б          6          16        3     1922
 40.    „                                                                              В         2          3          4     1928
 41.    „                                                                              В         8          16        3     1923
 42.    „                                                                               Г          4          11        3     1925
 43.    „                                                                               Г          7          19        2     1924
 44.    „                                                                               Г          7          20        3       385
 45.    „                                                                               Д         1          2          2       384
 46.    „                                                                               Д         3          8          2     1927
 47. Бл. 111                                                                        Д         4          11        1     2292
 48. Бл. 114                                                                        В         1          2          1     1979
 49.    „                                                                               В         3          8          1     1981
 50.    „                                                                               В         7          19        3     1977
 51. Бл. 114                                                                        Г          7          19        3     1978
 52.     „                                                                              Д         3          8          3     2557
 53.     „                                                                              Д         8          22        2       386
 54.     „                                                                              Д         8          23        3     1974
 55. Бл. 119                                                                        А         1          1          2     1992
 56.     „                                                                              А         1          2          2     1993
 57.     „                                                                              А         2          4          2     1994
 58.     „                                                                              А         2          5          2     1995
 59.     „                                                                              А         3          7          2     2017
 60.     „                                                                              А         4          10        2     2018
 61.     „                                                                              А         5          14        2     2019
 62.     „                                                                              А         6          17        2     2020
 63.     „                                                                              Б          2          5          1     1996
 64.     „                                                                              Б          3          8          1     2021
 65.     „                                                                              Б          5          14        1     2022
 66.     „                                                                              Б          6          17        1     1997
 67.     „                                                                              В         1          1          2     2015
 68.     „                                                                              В         1          2          2     1998
 69.     „                                                                              В         2          4          2     2023
 70.     „                                                                              В         2          5          2     1999
 71.     „                                                                              В         2          6          2     2000
 72.     „                                                                              В         4          10        2     2024
 73.     „                                                                             В         4          11        2     7032
 74.     „                                                                              В         4          12        2     2025
 75.     „                                                                              В         5          13        2     2026
 76.     „                                                                             В         5          14        2     2027
 77.     „                                                                             В         5          15        2     2028
 78.     Бл. 119                                                                   В         7          21        2     2029
 79.     „                                                                              Г          1          1          2     2001
 80.     „                                                                              Г          1          3          2     2002
 81.     „                                                                              Г          2          4          2     2030
 82.     „                                                                              Г          3          7          2     2031
 83.     „                                                                              Г          3          9          2     2032
 84.     „                                                                             Г          4          10        2     2033
 85.     „                                                                              Г          5          13        2     2034
 86.     „                                                                              Г          5          14        2     2049
 87.     „                                                                              Г          6          18        2     2004
 88.     „                                                                              Г          7          19        2     2005
 89.     „                                                                              Г          7          21        2     2006
 90.     „                                                                              Г          8          23        2     2035
 91.     „                                                                              Д         1          3          2     2036
 92.     „                                                                              Д         4          11        2     2007
 93.     „                                                                              Д         6          18        2       281
 94.     „                                                                              Д         8          23        2     2008
 95.     „                                                                              Д         8          24        2     2009
 96.     „                                                                              Е          1          1          2     2010
 97.     „                                                                              Е          1          2          1     2037
 98.     „                                                                              Е          2          5          1     2038
 99.     „                                                                              Е          3          8          1     2039
 100.     „                                                                              Е          4          11        1     2040
 101.     „                                                                              Е          5          13        2     2016
 102.   Бл. 119                                                                      Е          5          14        1     2041
 103.        „                                                                           Е          7          20        1     2042
 104. „                                                                            Е          8          23        1     2908
 105.        „                                                                           Ж         2          5          1     1437
 106.        „                                                                           З          1          2          2     2043
 107.        „                                                                           З          1          3          2     4752
 108.        „                                                                           З          2          4          2     2911
 109.        „                                                                          З          2          5          2     2909
 110.        „                                                                           З          2          6          2     2910
 111.        „                                                                           З          3          7          2     2044
 112.        „                                                                          З          3          8          2     2045
 113.        „                                                                           З          3          9          2     2046
 114.        „                                                                           З          4          10        2     2047
 115.        „                                                                           З          5          13        2     2912
 116.        „                                                                           З          5          14        2     2011
 117.        „                                                                           З          6          17        2     2012
 118.        „                                                                           З          6          18        2       896
 119. Бл. 121                                                                        А         1          1          3     3950
 120.        „                                                                           А         1          2          1          “
 121.        „                                                                           А         1          3          1          “
 122.        „                                                                           А         1          4          2          “
 123.        „                                                                           А         2          5          3          “
 124.        „                                                                           А         2          6          1          “
 125.        „                                                                           А         2          7          1          “
 126.        „                                                                           А         2          8          2          “
 127.        „                                                                           А         3          9          3          “
 128.        „                                                                           А         3          10        1          “
 129.        „                                                                           А         3          11        1          “
 130.        „                                                                           А         3          12        2          “
 131.        „                                                                           А         4          13        3          “
 132.        „                                                                           А         4          14        1          “
 133.        „                                                                           А         4          15        1          “
 134.        „                                                                           А         4          16        2          “
 135.        „                                                                           А         5          18        1          “
 136.        „                                                                           А         5          19        1          “
 137.        „                                                                           А         5          20        2          “
 138.        „                                                                           А         6          21        3          “
 139.        „                                                                           А         6          22        1          “
 140.        „                                                                           А         6          23        1          “
 141.        „                                                                           А         6          24        2          “
 142.     Бл. 121                                                                    Б          1          1          3          “
 143.        „                                                                           Б          1          2          1          “
 144.        „                                                                           Б          1          3          1          “
 145.        „                                                                           Б          1          4          2          “
 146.        „                                                                           Б          2          5          3          “
 147.        „                                                                           Б          2          6          1          “
 148.        „                                                                           Б          2          7          1          “
 149.        „                                                                          Б          2          8          2          “
 150.        „                                                                           Б          3          9          3          “
 151.        „                                                                           Б          3          10        1          “
 152.        „                                                                           Б          3          11        1          “
 153.   Бл. 121                                                                      Б          4          13        3          “
 154.       „                                                                            Б          4          14        1          “
 155.       „                                                                            Б          4          15        1          “
 156.       „                                                                            Б          4          16        2          “
 157.       „                                                                            Б          5          17        3          “
 158.       „                                                                            Б          5          18        1          “
 159.       „                                                                            Б          5          19        1          “
 160.       „                                                                            Б          5          20        2          “
 161.       „                                                                            Б          6          21        3          “
 162.       „                                                                            Б          6          22        1          “
 163.       „                                                                            Б          6          23        1          “
 164.       „                                                                            Б          6          24        2          “
 165. Бл. 121                                                                        В         1          1          2       3950
 166.       „                                                                            В         1          2          2пр.     “
 167.       „                                                                            В         1          3          1          “
 168.       „                                                                            В         1          4          2          “
 169.       „                                                                            В         2          5          2          “
 170.       „                                                                            В         2          6          2пр.     “
 171.       „                                                                            В         2          7          1          “
 172.       „                                                                            В         2          8          2          “
 173.       „                                                                            В         3          9          2          “
 174.       „                                                                            В         3          10        2пр.     “
 175.       „                                                                            В         3          11        1          “
 176.       „                                                                            В         3          12        2          “
 177.       „                                                                            В         4          13        2          “
 178.       „                                                                            В         4          14        2пр.     “
 179.       „                                                                            В         4          15        1          “
 180.       „                                                                            В         4          16        2          “
 181.       „                                                                            В         5          17        2          “
 182.       „                                                                            В         5          18        2пр.     “
 183.       „                                                                           В         5          19        1          “
 184.       „                                                                            В         5          20        2          “
 185.       „                                                                            В         6          21        2          “
 186.       „                                                                            В         6          22        2пр.     “
 187.       „                                                                            В         6          23        1          “
 188.       „                                                                           В         6          24        2          “
 189. Бл. 201                                                                        А         1          1          3       648
 190.       „                                                                            А         4          12        1       646
 191.       „                                                                            Б          1          2          2     2163
 192.       „                                                                            Б          5          13        2     2164
 193.       „                                                                            Б          5          14        2     2162
 194.       „                                                                            Б          6          16        2       647
 195.       „                                                                            Б          7          21        2     2166
 196.       „                                                                            Б          8          24        2     2167
 197. Бл. 202                                                                        А         5          15        2     2172
 198. Бл. 205                                                                        А         1          1          2     2111
 199.       „                                                                            А         7          19        2     2119
 200.       „                                                                            Б          1          1          4     2148
 201.       „                                                                            Б          1          2          3     2149
 202.       „                                                                            Б          6          11        4       427
 203.       „                                                                            Б          6          12        3     2147
 204.  Бл. 205                                                                       Б          7          14        3       417
 205.      „                                                                             Б          8          16        3     2150
 206.      „                                                                             В         4          10        2       649
 207.      „                                                                             Г          1          2          2     2151
 208.      „                                                                             Г          6          17       2  756,423
 209.      „                                                                             Г          6          18        2     2152
 210.      „                                                                             Г          7          19        2     2146
 211.      „                                                                             Д         2          5          1     2153
 212.      „                                                                             Д         2          6          2     2154
 213.      „                                                                             Д         3          7          3     2155
 214.      „                                                                             Д         3          9          2     2156
 215.      „                                                                             Д         7          20        1     2117
 216.      „                                                                             Д         7          21        2       906
 217.      „                                                                             Д         8          23        1       387
 218.      „                                                                             Е          1          2          1  760,391
 219.      „                                                                             Е          3          8          1     2112
 220.      „                                                                             Е          4          11        1     2113
 221.      „                                                                             Е          6          18        2       757
 222.      „                                                                             Е          7          21        2  424,759
 223.      „                                                                             Ж         1          3          2       425
 224.      „                                                                             Ж         2          6          2     2114 
 225.      „                                                                             Ж         4          10        3     2115
 226.      „                                                                             Ж         4          11        1       389
 227.      „                                                                            Ж         6          16        3     2579
 228.      „                                                                             З          1          1          2     2157
 229.      „                                                                             З          1          2          2     2118
 230.      „                                                                             З          4          11        2       390
 231.      „                                                                            З          4          12        2     2109
 232.      „                                                                             З          5          13        2     2116
 233.      „                                                                             З          6          18        2     2110
 234. Бл. 206                                                                        А         3          7          2     2220
 235.      „                                                                             А         5          13        2     2227
 236.      „                                                                             Б          2          3          4     2230
 237.      „                                                                             Б          4          8          3     2222
 238.      „                                                                             Г          5          15        1     2223
 239.      „                                                                             Г          6          16        3     2231
 240.      „                                                                             Д         1          2          2     2229
 241.      „                                                                             Е          4          7          4     2221
 242.      „                                                                             Ж         4          10        2     2226
 243.      „                                                                             Ж         7          19        2     2225
 244. Бл. 207                                                                        Б          4          11        1     2158
 245.      „                                                                             Г          1          1          4     2159
 246.      „                                                                             Д         1          1          4     2160
 247.      „                                                                             Д         6          15        3     2090
 248. Бл. 209                                                                        А         1          3          2     2120
 249.      „                                                                             А         5          14        2     2121
 250.      „                                                                             А         6          17        2       654
 251.      „                                                                             А         8          23        2       249
 252.      „                                                                             В         2          6          1     2127
 253.      „                                                                             В         7          19        3     2128
 254.      „                                                                             Г          1          1          4     2129
 255. Бл. 209                                                                        Г          2          3          3     2130
 256.      „                                                                             Д         1          1          4     6559
 257.      „                                                                             Д         3          5          4     2134
 258.      „                                                                             Д         6          12        3     2131
 259.      „                                                                            Е          5          14        2       655
 260.      „                                                                             Е          6          17        2     2132
 261.      „                                                                             Е          7          20        2       657
 262.      „                                                                             Е          7          21        1     2133
 263.      „                                                                             Ж         1          1          2     2122
 264.      „                                                                             Ж         2          5          2     2123
 265.      „                                                                             Ж         3          7          2     2124
 266.      „                                                                             Ж         6          16        2     3799
 267.      „                                                                             Ж         7          19        2     2125
 268.      „                                                                             Ж         7          20        2     2126
 269. Бл. 210                                                                        А         1          2          2       900
 270.      „                                                                             А         4          11        2     2199
 271.      „                                                                             А         4          12        2     2185
 272.      „                                                                             А         5          14        2     2200
 273.      „                                                                             А         6          16        3     2201
 274.  Бл. 210, ул. „Ради Иванов“ № 4                              2          1          17        1     8536
 275.  Бл. 210, ул. „Ради Иванов“ № 4                              2          1          18        2     8537
 276.  Бл. 210                                                                       Б          2          3          4     2186
 277.      „                                                                             Б          3          5          4     2187
 278.      „                                                                             Б          7          13        4     2188
 279.      „                                                                             Б          8          16        3       660
 280.      „                                                                             В         1          1          3     2202
 281.      „                                                                             В         1          2          2     2203
 282.      „                                                                             В         1          3          1     2204
 283.      „                                                                             В         2          5          2     2189
 284.      „                                                                             В         4          11        2     2190
 285.      „                                                                            В         7          20        2     2174
 286.      „                                                                             В         7          21        1       661
 287.      „                                                                             В         8          23        2     2175
 288.      „                                                                             Г          1          2          2     3802
 289.      „                                                                             Г          2          5          2     2176
 290.      „                                                                             Г          2          6          2     2192
 291.      „                                                                             Г          3          9          2     2193
 292.      „                                                                             Г          5          14        2     2194
 293.      „                                                                             Г          6          17        2     2195
 294.      „                                                                             Г          6          18        2     2219
 295.      „                                                                             Г          8          22        2       662
 296.      „                                                                             Д         1          1          2       898
 297.      „                                                                             Д         1          2          3     1930
 298.      „                                                                             Д         2          5          3     2196
 299.      „                                                                             Д         5          14        3     2197
 300.      „                                                                             Д         6          16        2     2177
 301.      „                                                                             Д         6          18        2     2178
 302.      „                                                                             Д         7          20        3     2198
 303.      „                                                                             Д         7          21        2     2182
 304.      „                                                                             Ж         1          3          2     2179
 305.      „                                                                            Ж         2          6          2     2171
 306. Бл. 210                                                                        Ж         3          8          2     2183
 307.      „                                                                             Ж         3          9          2     2184
 308.      „                                                                             Ж         5          13        2       659
 309. Бл. 211                                                                        Б          2          4          2     5231
 310. Бл. 211, ул. „Ради Иванов“ № 12                             3          7          19        2     5608
 311. Бл. 211                                                                        З          4          11        2       416
 312. Бл. 213                                                                        А         5          10      3+б   2288
 313.      „                                                                             Б          3          4          3       663
 314. Бл. 213                                                                        В         2          3          3     2291
 315.      „                                                                             Г          2          2          2     2290
 316.      „                                                                             Г          2          3          3     3341
 317.      „                                                                             Г          3          5          2     5239
 318. Бл. 302                                                                        А         1          2          2     2242
 319.      „                                                                             А         2          4          3     5235
 320.      „                                                                             А         3          8          2     2241
 321.      „                                                                             А         4          11        2     2245
 322.      „                                                                             А         4          12        2     2244
 323.      „                                                                             А         5          14        2     2232
 324.      „                                                                             А         6          17        2     2248
 325.      „                                                                             А         6          18        2     2247
 326.      „                                                                             Б          2          5          2     2238
 327.      „                                                                             Б          5          14        2     2246
 328.      „                                                                             Б          6          17        2     2249
 329.      „                                                                             Б          6          18        2     2237
 330.      „                                                                             Б          7          19        2     2239
 331.      „                                                                             В         1          3          2     2236
 332.      „                                                                             В         6          17        1     2240
 333.      „                                                                             Г          5          14        2     2235
 334.      „                                                                             Д         6          12        3     2560
 335.      „                                                                             Е          3          8          2       664
 336.      „                                                                             Е          4          12        2     2234
 337.      „                                                                             Е          5          14        2     2233
 338. Бл. 303                                                                        А         3          8          2     2250
 339.     „                                                                              Б          1          2          2     2372
 340.     „                                                                              Б          1          3          2     2714
 341.     „                                                                              В         8          23        1       666
 342.     „                                                                              Г          2          4          2     2251
 343.     „                                                                              Г          4          11        2     2252
 344.     „                                                                              Г          5          13        2       665
 345.     „                                                                              Д         1          1          4     2253
 346.     „                                                                              Д         6          11        4     2254
 347.     „                                                                              Д         7          13        4       755
 348.     „                                                                              Е          1          2          2     2255
 349.     „                                                                              Е          5          14        2     2256
 350. Бл. 304                                                                        А         2          1        3+б   2257
 351.     „                                                                              А         2          2          2     2258
 352.     „                                                                              А         5          10      3+б   2260
 353.     „                                                                              А         5          12        3     2261
 354.     „                                                                              В         2          4        4+б   2262
 355.     „                                                                              В         3          7          3       669
 356.     „                                                                             В         5          13        3       668
 357.     „                                                                              В         5          15        3     2263
 358. Бл. 305                                                                        Ж         4          9          3       799
 359. Бл. 306                                                                        А         7          20        2     2381
 360.     „                                                                              Б          1          2          1     2054
 361.     „                                                                              Б          6          18        2     1872
 362.     „                                                                              Д         7          21        2     2352
 363. Бл. 307                                                                        А         4          10        2     2282
 364.     „                                                                              А         6          16        2       399
 365.     „                                                                              А         6          18        3     2280
 366.     „                                                                              Б          1          2          2     3347
 367.     „                                                                              Б          3          7          2     2283
 368.     „                                                                              Б          6          16        2     2285
 369.     „                                                                              Б          7          19        2       400
 370.     „                                                                              Б          7          20        2     2284
 371.     „                                                                              В         1          2          2     2286
 372.     „                                                                              В         3          7          2     2287
 373.     „                                                                              В         3          8          2       401
 374.     „                                                                              В         3          9          3     2279
 375.     „                                                                              В         6          18        3     2281
 376. Бл. 308                                                                        В         7          19        2     2145
 377. Бл. 309                                                                        А         3          8          2     2266
 378.     „                                                                              А         4          11        2     2265
 379.     „                                                                             А         6          17        2     2264
 380.     „                                                                              Б          1          3          2     5241
 381.     „                                                                              Б          6          17        2     2665
 382. Бл. 311                                                                        А         3          8          2       405
 383.     „                                                                              Б          7          20        2     2294
 384.     „                                                                              В         1          1          2     2295
 385.     „                                                                              В         1          2          2     2296
 386.     „                                                                              В         2          6          2       754
 387.     „                                                                              В         3          8          2     2297
 388.     „                                                                              В         6          17 &