Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 408 Прието с Протокол № 16/15.12.2016 г.

 На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

1. Приема програмния проект и проектобюджета за 57-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” Русе – 2017, съгласно Приложения 1, 2 и 3 (резюме на проекта, финансов план и финансов анализ) и Приложение 4 (предварителна програма).
2. Възлага на Кмета на Общината след финансово-счетоводното приключване на фестивала да представи пред Общинския съвет отчет за набраните приходи и извършените разходи по провеждането на 57-мото издание на фестивала. 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)