Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 409 Прието с Протокол № 16/15.12.2016 г.

 

 
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет реши:
 
1. Приема програмата за развитието на читалищната дейност в Община Русе през 2017 година, съгласно Приложение 1 и Приложение 2.
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)