Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 409 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.99, ал.1 и ал.2 от Закона за движение по пътищата, Общинският съвет реши:

1. Определя южната част на ул. „Потсдам“ в участъка от ул. „Проф. Баларев“ до входа за двора на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ за зона за платено паркиране по приложени схеми;
2. Възлага на Кмета на Община Русе да организира обозначаването на платените паркоместа с вертикална и хоризонтална маркировка, както и да организира събирането на таксите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)