Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 409

РЕШЕНИЕ № 409
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Русе реши:

1. Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи”, както следва:

  1.  

№ на ПИ

местност

ползвател

стой-ност в лв

БС

1

30

Касева чешма

Велико Апостолов  Белчев и Йосиф Филипов Филипов

656,00

Община

2

73

Касева чешма

Пламен Ламбев Ангелов и Ламби Димитров Ангелов

472,00

Н-ци на Денко
Обрете-нов

3

173

Касева чешма

Георги Николов Дончев и Александрина Георгиева Попова

527,00

Община

4

208

Касева чешма

Стоянка Маркова Димчева и Петър Трифонов Камбуров

483,00

Община

5

345

Касева чешма

Людмила Батмирзовна Николова и Русчо Стоянов Бочев

228,00

Община

6

686

Касева чешма

Пенко Игнатов Великов

328,00

Община

7

996

Караманлийка

Жельо Неделчев Янакиев

254,00

Община

8

1005

Касева чешма

Анастасия Борисова Василева

555,00

Община

9

296

Гълъбец

Снежанка Великова Минчева

221,00

Община

10

80

Буйна Яна

Занко Цонев Занов

126,00

Община

11

81

Буйна Яна

 Иван Йорданов Дюлгеров

143,00

Община

12

82

Буйна Яна

Драган Пенев Петков

270,00

БС 67

13

83

Буйна Яна

Румен Маринов Тодоров

175,00

Община

14

84

Буйна Яна

Богомил Стилиянов Симеонов

218,00

Община

15

85

Буйна Яна

Иванка Петкова Дончева

177,00

Община

16

86

Буйна Яна

Митка Неделчева Цолева

211,00

Община

17

87

Буйна Яна

Иван Христов Аврамов

166,00

Община

18

88

Буйна Яна

Христо Петров Христов

182,00

Община

19

89

Буйна Яна

Йордан Атанасов Петров

160,00

Община

20

90

Буйна Яна

Н-ци на Никола Иванов Генчев

213,00

Община

21

91

Буйна Яна

Марияна Димитрова Цонева

205,00

Община

22

92

Буйна Яна

Петър Георгиев Киров

187,00

Община

23

93

Буйна Яна

Искра Пенчева Пенчева

179,00

Община

24

94

Буйна Яна

Павел Атанасов Вълчев

188,00

Община

25

95

Буйна Яна

Русан Великов Великов

76,00

Община

26

96

Буйна Яна

Ангел Радев Савов

91,00

Община

27

97

Буйна Яна

Стефан Великов Гамаков

194,00

Община

28

98

Буйна Яна

Н-ци на Димитър Русев Димитров

182,00

Община

29

273

Буйна Яна

Николай Павлов Бъчваров

118,00

Община

30

274

Буйна Яна

Жасмина Николова Щерева

115,00

Община

31

275

Буйна Яна

Георги Сотиров Щерев

111,00

Община

32

276

Буйна Яна

Васил Антонов Петров

104,00

Община

33

277

Буйна Яна

Станчо Димитров Станчев

119,00

Община

34

279

Буйна Яна

Тихомир Митев Киров

105,00

Община

35

280

Буйна Яна

Михаил Михайлов Петков

110,00

Община

36

281

Буйна Яна

Димитър Тодоров Чехларов

106,00

Община

37

282

Буйна Яна

Кирил Иванов Стефанов

159,00

Община

38

283

Буйна Яна

Теодора Христова Лазарова

106,00

Община

39

285

Буйна Яна

Стефан Христов Игнатов

128,00

Община

40

45

Буйна Яна

Иван Христов Ценков

229,00

Община

41

47

Буйна Яна

Цани Денев Цоневски

221,00

Община

42

48

Буйна Яна

Петър Георгиев Бухтев

225,00

Община

43

49

Буйна Яна

Иван Неделчев Даскалов

226,00

Община

44

50

Буйна Яна

Русин Георгиев Русинов

191,00

Община

45

55

Буйна Яна

Йорданка Дмитрова Петрова

238,00

Община

46

52

Буйна Яна

Атанас Димитров Атанасов

273,00

Община

47

53

Буйна Яна

Дончо Недев Ганев

207,00

Община

48

54

Буйна Яна

Мария Георгиева Шишева

206,00

Община

49

55

Буйна Яна

Пламен Станевм Ангелов

200,00

Община

50

56

Буйна Яна

Петър Йорданов Иванов

209,00

Община

51

57

Буйна Яна

Тотка Николова Крушкова

213,00

Община

52

59

Буйна Яна

Атанас ДечковВелев

200,00

Община

53

60

Буйна Яна

Н-ци на Руси Янков Христов

230,00

Община

54

61

Буйна Яна

Аспарух Иванов Иванов

98,00

Община

55

62

Буйна Яна

Любомир Петров Кунев

93,00

Община

56

63

Буйна Яна

Атанас Василев Цанев

181,00

Община

57

65

Буйна Яна

Дянко Ганев Дянков

201,00

Община

58

66

Буйна Яна

Магдалена Маринова Илиева

184,00

Община

59

67

Буйна Яна

Н-ци на Стоян Христов Йорданов

190,00

Община

60

68

Буйна Яна

Георги Христофоров  Гецов

174,00

Община

61

69

Буйна Яна

Иван Тодоров Белев

217,00

Община

62

70

Буйна Яна

Иван Димитров Панайотов

111,00

Община

63

71

Буйна Яна

Н-ци на Цанко Костадинов Пъшев

104,00

Община

64

72

Буйна Яна

Илия Владимиров Димов

160,00

Община

65

73

Буйна Яна

Христо Петков Денев

188,00

Община

66

74

Буйна Яна

Иван Коев Бурмов

177,00

Община

67

75

Буйна Яна

Димитър Неделчев Димитров

193,00

Община

68

76

Буйна Яна

Мюхтебер Шакирова Юсеинова

166,00

Община

69

77

Буйна Яна

Ангел Пеев Иванов

202,00

Община

70

158

Буйна Яна

Велико Атанасов Пеев

125,00

Община

71

159

Буйна Яна

Георги Николов Димов

112,00

Община

72

160

Буйна Яна

Иван Христов Станев

215,00

Община

73

161

Буйна Яна

Костадин Илиев Петров

210,00

Община

74

162

Буйна Яна

Росен Димов Димов

192,00

Община

75

165

Буйна Яна

Коста Георгиев Диноев

88,00

Община

75

165

Буйна Яна

Коста Георгиев Диноев

88,00

Община

76

166

Буйна Яна

Н-ци на Йордан Петров Йорданов

89,00

Община

77

167

Буйна Яна

Марин Марков Мирчев

267,00

Община

78

169

Буйна Яна

Петко Георгиев Горгиев

122,00

Община

79

170

Буйна Яна

Н-ци на Георги Петров Василев

150,00

БС 72

80

171

Буйна Яна

Иван Добрев Тодоров

126,00

БС72

81

172

Буйна Яна

Стоянка Панкова Христова

137,00

БС 72

82

173

Буйна Яна

Н-ци на Драгомир Петков Цанков

142,00

БС 72

83

174

Буйна Яна

Кирилка Райкова Неделчева

142,00

БС 72

84

175

Буйна Яна

Васила Пенчева Владимирова

160,00

БС 72

85

176

Буйна Яна

Тодор Василев Василев

156,00

БС 72

86

177

Буйна Яна

Н-ци на Любомир Димитров Томов

134,00

БС 72

87

178

Буйна Яна

Н-ци на Дачо Димитров Димитров

156,00

БС 72

88

179

Буйна Яна

Стефан Панчев Стоянов

140,00

БС 72

89

181

Буйна Яна

Владимир Борисов Анев

148,00

БС 73

90

182

Буйна Яна

Никола Великов Василев

131,00

БС 73

91

183

Буйна Яна

Н-ци на Христо Стефанов Николов

145,00

БС 73

92

184

Буйна Яна

Димитър Александров Чиков

144,00

БС 73

93

185

Буйна Яна

Стоян Монов Стоянов

145,00

БС 74

94

186

Буйна Яна

Нина Великова Козарева

151,00

БС 74

95

187

Буйна Яна

Данка Иванова Атанасова

156,00

БС 74

96

188

Буйна Яна

Сребра Стоянова Йорданова

160,00

БС 74

97

189

Буйна Яна

Н-ци на Стефан Петков Калчев

144,00

БС 74

98

191

Буйна Яна

Кою Иванов Коев

150,00

БС 73

99

192

Буйна Яна

Ангел Янков Панов

143,00

БС 73

100

141

Буйна Яна

Хриска Тодорова Стоянова

160,00

Община

101

142

Буйна Яна

Петър Асенов Ангелов

151,00

Община

102

143

Буйна Яна

Любен Енчев Йовчев

139,00

Община

103

144

Буйна Яна

Андон Георгиев Паунов

167,00

Община

104

145

Буйна Яна

Н-ци на Георги Иванов Цветков

155,00

Община

105

146

Буйна Яна

Димитър Миланов Димитров

148,00

Община

106

147

Буйна Яна

Боян Виденов Димитров

146,00

Община

107

148

Буйна Яна

Н-ци на Еленка Николаева Арнаудова

171,00

Община

108

149

Буйна Яна

Иван Борисов Иванов

84,00

Община

109

150

Буйна Яна

Калин Спасов Калинов

153,00

Община

110

151

Буйна Яна

Михо Николов Чомезов

157,00

Община

111

152

Буйна Яна

Боян Правдомиров Стоянов