Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 410 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства за финансиране на проект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ „Радост“ в гр. Русе“ чрез Националната схема за зелени инвестиции на Националния Доверителен ЕкоФонд;
2. Декларира, че Община Русе ще осигури изискуемия собствен принос по проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)