Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 411 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет реши

1. Приема програмата за развитието на читалищната дейност в Община Русе през 2013 година, съгласно Приложение 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2013 Г. ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК!