Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 412 Прието с Протокол № 16/15.12.2016 г.

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинският съвет реши:

 
1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното вземане, което държавата има спрямо Незиде Шукри Ахмед.
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)