Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 413 Прието с Протокол № 16/15.12.2016 г.

 На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

 
1. Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе през първото тримесечие на 2017 г., както следва:
19.01.2017 г.
23.02.2017 г
23.03.2017 г.
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)