Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 414 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 15 и с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да бъде член на „Българската фестивална асоциация“, със седалище и адрес на управление: София, ул. „Панайот Волов” № 3.
2. Определя за представители на Общината в БФА следните служители на Община Русе:
– Ирена Ангелова Петрова – директор дирекция „Хуманитарни дейности”
– Ива Бончева Чавдарова – началник отдел „Култура”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)