Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 415 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Зелена и достъпна градска среда” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
2. Декларира, че предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно за период от 5 години след приключване на дейностите по проекта.
3. Декларира, че ще бъдат изградени, реконструирани и въведени в експлоатация мрежите на подземната техническа инфраструктура до сключването на договор с изпълнител за изпълнение на строително-ремонтните дейности по проекта.
4. Декларира, че Община Русе ще осигури изискуемия собствен принос по проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)